Stryd ddrytaf Cymru yn Llandudno

  • Cyhoeddwyd
Llandudno a'r GogarthFfynhonnell y llun, jane baker
Disgrifiad o’r llun,
Mae prisiau tai ar Llys Helyg Drive dros £1,121,000 ar gyfartaledd

Yn Llandudno mae stryd ddrytaf Cymru erbyn hyn, yn ôl arolwg gan Fanc Lloyds.

Mae pris tŷ ar Llys Helyg Drive yn ardal Gogarth, Llandudno yn fwy na £1,121,000 ar gyfartaledd, yn ôl yr ymchwil gafodd ei seilio ar ddata'r Gofrestra Tir.

Roedd yr ail stryd ddrytaf yn Ninbych-y-Pysgod, sef Stryd Sant Julian, ac yna Llandaff Place yng Nghaerdydd.

Yng Nghymru a Lloegr roedd 76 o strydoedd gyda thai werth dros £1m ar gyfartaledd, gyda dim ond un o'r rheiny yng Nghymru.

Mae prisiau tai ar Stryd San Julian yn £897,000 ar gyfartaledd, tra mai £856,000 yw'r ffigwr yn Llandaff Place.

Ilchester Place ynghanol Llundain ydy'r stryd ddrytaf yn Lloegr, gyda phris tŷ yno werth £15.6m ar gyfartaledd.