'Angen' i Wrecsam fod yn ddinas er mwyn tyfu

  • Cyhoeddwyd
Sgwar HenblasFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae arweinydd y cyngor yn dweud bod angen i'r cyngor barhau i fuddsoddi yn yr isadeiledd lleol

Mae angen i Wrecsam gael ei henwi'n ddinas er mwyn gwireddu ei photensial, yn ôl prif weithredwr newydd y cyngor.

Yn ôl Ian Bancroft, sydd wedi bod yn brif weithredwr ar Gyngor Wrecsam ers mis Medi, mae angen i'r dref barhau'n uchelgeisiol, er gwaethaf heriau ariannol.

Mae'r awdurdod lleol yn wynebu toriadau o £18m yn ystod y ddwy flynedd nesaf.

Ond, dywedodd Mr Bancroft ei fod yn credu bod gan y dref o 130,000 yr hyn sydd ei angen i fod yn ddinas, er iddi golli'r teitl i Lanelwy yn 2012.

Pob sefydliad yno'n barod

Derbyniodd Llanelwy - sydd â phoblogaeth o 3,400 - statws dinas fel rhan o ddathliadau Jiwbilî Diemwnt y Frenhines.

"Fel arfer, mae'n digwydd pan fydd rhyw ddigwyddiad brenhinol mawr," dywedodd Mr Bancroft.

"Ond y gwir amdani yw, mae angen i ni gael ein gweld fel dinas cyn i hynny ddigwydd eto."

Ychwanegodd Mr Bancroft: "Os edrychwch chi ar ddinas, mae yna glwb pêl-droed, mae yna brifysgol, mae yna garchar.

"Mae gennym ni bob un o'r sefydliadau hynny sy'n creu dinas, felly mae angen i ni fod yn ddinas."

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r uned lle fu BHS yn Sgwâr Henblas yn dal i fod yn wag

Dywedodd arweinydd y cyngor, Mark Pritchard, fod angen i'r cyngor barhau i fuddsoddi yn yr isadeiledd lleol wrth edrych i'r dyfodol.

Tynnodd sylw at gymeradwyo 50 o fflatiau uwchben siopau ar Sgwâr Henblas fel esiampl o sut all busnesau canol y dref ffynnu.

Roedd unedau mawr y ganolfan siopa wedi bod yn wag ers i BHS a siopau mawr eraill gau.

Fodd bynnag, mae cynlluniau hefyd ar waith i ddenu busnesau newydd i'r ganolfan.

"Mae 'na waith adnewyddu ar y gweill yn Wrecsam, dwi'n grediniol o hynny," meddai Mr Pritchard.