Arestio dyn wedi digwyddiad ar Bont Hafren

  • Cyhoeddwyd
Pont HafrenFfynhonnell y llun, Highways England

Mae dyn wedi ei arestio ar ôl dringo i ben un o dyrrau Pont Hafren a hedfan drôn oddi arno.

Cafodd y dyn, sydd yn ei 20au, ei arestio ar amheuaeth o achosi niwsans cyhoeddus ar ôl iddo ddod lawr o'r twr 47m yn wirfoddol.

Cafodd traffig ei ddal gan yr heddlu gan achosi tagfeydd ar yr M48 i'r ddau gyfeiriad.

Dywedodd yr Heddlu Gwlad yr Haf ac Avon eu bod wedi eu galw i'r digwyddiad am 08.10.

Mae'r ffordd bellach ar agor.

Dywedodd llefarydd ar ran Traffig Lloegr eu bod yn "bryderus" am y digwyddiad a bod camerâu diogelwch wedi "dod o hyd i'r digwyddiad yn gyflym".

Ychwanegodd llefarydd: "Bydd ymchwiliad yn cael ei chynnal i ddarganfod os oes unrhyw ddifrod wedi ei wneud."