Rhybuddio am beryglon llid yr ymennydd a septicaemia

Maisie Image copyright Sharon Stokes
Image caption Bu farw Maisie Dicks dridiau'n unig wedi iddi gael ei rhuthro i'r ysbyty

Dywed mam i ferch 13 oed a fu farw ar Ddydd Calan ei bod yn gobeithio y bydd ei phrofiad erchyll yn helpu eraill i adnabod arwyddion llid yr ymennydd.

Bu farw Maisie Dicks ar 1 Ionawr o lid yr ymennydd a septicaemia dridiau ar ôl iddi ddweud wrth ei mam, Sharon Stokes, nad oedd hi'n teimlo'n dda.

"Roeddwn yn meddwl mai byg oedd e," meddai Ms Stokes, "petai ganddi dymheredd neu anhawster anadlu efallai y byddwn wedi meddwl yn wahanol.

"Erbyn i fi wybod roedd hi'n rhy hwyr."

Pan ddihunodd Maisie ar 30 Rhagfyr dywed Ms Stokes ei fod yn gwybod bod rhywbeth o'i le ac fe alwodd am yr ambiwlans.

Dywedodd: "Roedd ei llygaid yn llwyd ac yn rhyfedd, fe welais frech ac fe alwais yr ambiwlans - fe aeth ei breichiau yn ddu o fewn awr. Digwyddodd y cyfan mor gyflym - mae'n anghredadwy.

"Erbyn hynny roedd ganddi lid yr ymennydd a gwenwyn gwaed - erbyn i fi wybod roedd hi'n rhy hwyr. Allwn i ddim wedi 'neud mwy."

Arwyddion

Yr arwyddion cyffredin ar gyfer llid yr ymennydd yw twymyn, bod yn gysglyd a chymysglyd, poenau difrifol yn y cyhyrau, pen tost, methu symud y gwddf a ddim yn hoffi goleuadau llachar.

Mae cael ffit neu strôc hefyd yn gallu bod yn arwydd ynghyd â chroen gwelw a brech neu smotiau.

Yn achos Maisie roedd y llid yn ei chorff ac fe ddatblygodd septicaemia.

Image copyright Sharon Stokes
Image caption Dywed y teulu eu bod methu credu ei bod wedi marw

Cafodd Maisie ei rhoi mewn coma a'i sefydlogi wedi iddi gyrraedd yr ysbyty.

"Roeddwn yn gwybod ei bod yn sâl iawn," meddai ei mam, "ond doeddwn i ddim yn disgwyl iddi farw. Hyd yn oed y noson y bu hi farw roedd hi mewn cyflwr sefydlog.

Bu farw ar 1 Ionawr am 22:00 yn Ysbyty Plant Arch Noa yng Nghaerdydd.

"Dwi wedi fy mharlysu," ychwanegodd Sharon. "Mae ei hanrhegion Nadolig dal yn y tŷ.

"Mae ei thad mewn cyflwr ofnadwy, Roedd y ddau yn gwneud popeth gyda'i gilydd.

"Roedd hi'n berson a oedd yn gofalu am eraill ac hyd yn oed yn yr ysbyty roedd hi'n diolch i fi am edrych ar ei hôl.

Image copyright Sharon Stokes
Image caption Bydd angladd Maisie yn cael ei gynnal wythnos nesaf

"Roedd hi'n blentyn hapus a'i dymuniad oedd mynd i'r fyddin pan yn hŷn i ymladd dros ei gwlad."

Bydd angladd Maisie yn cael ei gynnal wythnos nesaf.

Ychwanegodd mam Maisie: "Dwi am i bobl fod yn ymwybodol o lid yr ymennydd ac yn enwedig septicaemia. Dyna sy'n eich lladd. Dwi ddim am i deulu arall fynd drwy profiad tebyg."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol