Heddlu'n apelio am wybodaeth wedi saethiadau yn Nhredelerch

Heddwas yn ymchwilio'n Greenway Road
Image caption Clywodd trigolion lleol ergydion gwn toc cyn 22:00 nos Sadwrn

Mae Heddlu'r De yn apelio am wybodaeth wedi i rywun saethu at geir yn Nhredelerch, Caerdydd.

Clywodd rhai o drigolion Heol Greenway ergydion gwn toc cyn 22:00 nos Sadwrn.

Cafodd ôl bwledi eu darganfod ar gar a charafán yn yr ardal.

Ni chafodd neb eu hanafu.

Image caption Mae disgwyl i'r heol barhau ar gau am dipyn wrth i'r heddlu gynnal ymchwiliad

Disgrifiodd Ditectif Arolygydd Paul Raikes y digwyddiad fel un "brawychus", gan ychwanegu: "Rydym yn gwneud pob dim o fewn ein gallu i ddod o hyd i'r rhai sy'n gyfrifol."

Cadarnhaodd Heddlu'r De fod y cerbydau'n wag pan saethwyd tuag atynt.

Mae rhan o Heol Greenway a Heol Trowbridge yn parhau ar gau wrth i swyddogion gynnal eu hymchwiliad.

Pynciau Cysylltiedig