Mam yn pledio'n ddieuog i ddynladdiad ei merch

Cyhoeddwyd
Sarah MorrisFfynhonnell y llun, Andrew Price

Mae dynes wedi pledio'n ddieuog i gyhuddiad o ddyn laddiad yn dilyn marwolaeth ei merch yn 2015.

Fe wnaeth Sarah Morris o'r Stryd Fawr, Bagillt yn Sir y Fflint gyflwyno ei phle pan ymddangosodd hi o flaen barnwr yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Gwener.

Bu farw ei merch Rosie, a oedd yn flwydd oed, yn ei chartref ar y pryd ym Maes Glas ger Treffynnon ym Mehefin 2015.

Y gred yw bod y ferch fach wedi boddi yn y bath.

Fe wnaeth Ms Morris hefyd bledio'n ddieuog i gyhuddiad o greulondeb yn erbyn plentyn.

Fe fydd yr achos yn dechrau ar 5 Mawrth o flaen barnwr o'r Uchel Lys.