Lluniau: Golygfeydd gaeafol fis Ionawr

Mae eira wedi syrthio dros nos yn rhai o ardaloedd uchaf Cymru gyda rhew wedi achosi trafferthion ar rai ffyrdd a rhai ysgolion wedi cau.

Dyma ichi rai lluniau trawiadol o'r golygfeydd gaeafol dros y wlad.

Image copyright Lee Dare Photography
Image caption Awyr las a haen o eira uwchben Treharris
Image copyright Llion Griffiths
Image caption Y wawr yn torri dros lynnoedd Glaslyn a Llydaw ar lethrau'r Wyddfa
Image copyright Adrian Dixon
Image caption Eira a barrug yn y bore bach yng nghymoedd de Cymru
Image copyright World of Photography
Image caption Golwg ddramatig ar Ben Yr Ole Wen o Lyn Ogwen
Image copyright Abergavenny Voice
Image caption Golygfa dros Lyn Pen-ffordd-goch, Blaenafon
Image copyright Thomas Winstone
Image caption Eira'n addurno'r stryd yn Y Tymbl ger Pwll Du
Image copyright Thomas Winstone
Image caption Panorama dros Frynmawr yn yr eira
Image copyright Tudur Davies
Image caption Sgeintiad o eira ar Fryniau Clwyd
Image copyright YHA Bannau Brycheiniog
Image caption Modfeddi o eira ar safle Hostel Ieuenctid Bannau Brycheiniog, ond mae'n edrych yn glyd yn y cytiau pren!
Image caption Aran Benllyn yn wyn uwchben Llyn Tegid, Y Bala

Gallwch anfon eich lluniau chi atom drwy Twitter @BBCCymruFyw neu dros e-bost at cymrufyw@bbc.co.uk

Hefyd o ddiddordeb:

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig