Trafod cynlluniau i ddymchwel uned Tawel Fan

Mae Tawel Fan yn rhan o uned Ablett, Ysbyty Glan Clwyd
Image caption Mae Tawel Fan yn rhan o uned Ablett, Ysbyty Glan Clwyd

Mae'n bosib y bydd ward Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd, ward oedd yng nghanol ymchwiliad i gam-drin honedig, yn cael ei dymchwel.

Fe gafodd y ward ym Modelwyddan, Sir Ddinbych, ei chau yn 2013 yn sgil honiadau o gam-drin cleifion, a bu dau ymchwiliad i'r sefyllfa.

Erbyn hyn mae'n bosib y bydd y safle yn cael ei ddymchwel fel rhan o gynllun £25m i ailwampio gwasanaethau iechyd meddwl yn y gogledd.

Bwriad Ysbyty Glan Clwyd yw ailddatblygu Uned Ablett er mwyn creu wardiau "sy'n addas i bwrpas a diogel".

Dywed adroddiad gan Ian Howard, dirprwy gyfarwyddwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, fod yr ymchwiliadau i ward Tawel Fan wedi creu delwedd "hynod o negyddol".

Ychwanegodd: "Byddai ad-drefniad o'r uned yn rhoi cyfle real i ailadeiladu hyder ac enw da gwasanaethau seiciatryddol ar y safle.

Clywodd un o'r ddau ymchwiliad i Tawel Fan gan deuluoedd fod cleifion yn cael eu cadw fel anifeiliaid mewn sŵ.

Image caption Cafodd ward Tawel Fan ei chau yn 2013

Ond dywedodd adroddiad arall nad oedd unrhyw dystiolaeth o gam-drin sefydliadol..

Bydd ymchwiliad arall - y trydydd un - i wasanaethau iechyd meddwl y gogledd yn dechrau yn y gwanwyn.

Bydd cynllun strategol amlinellol yn cael ei drafod gan aelodau o'r bwrdd iechyd ddydd Iau.

Pe bai nhw'n cymeradwyo, mae disgwyl y bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu'r prosiect.

Straeon perthnasol