Cwest: Rheithgor i ystyried y dystiolaeth yn unig

Meirion James Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Meirion James yn y ddalfa yng ngorsaf heddlu Hwlffordd ar 31 Ionawr 2015

Mae crwner y cwest i farwolaeth dyn yn y ddalfa yn Sir Benfro wedi galw ar y rheithgor i ystyried y dystiolaeth yn unig wrth ddod i ganlyniad.

Ddydd Mercher fe wnaeth Paul Bennett, y crwner cynorthwyol, grynhoi y dystiolaeth sydd wedi'i chlywed yn ystod y bythefnos ddiwethaf, cyn i'r rheithgor ystyried ddydd Iau.

Bu farw Meirion James, 53 oed ac o Grymych, yn Ionawr 2015 ar ôl i swyddogion yr heddlu ddefnyddio cyffion, rhwystrau ar y coesau ac offer chwistrellu er mwyn ei atal yng ngorsaf heddlu Hwlffordd.

Mae'r llys wedi clywed ei fod wedi bod yn dioddef o iselder manig ers degawdau.

Image copyright Heddlu Dyfed-Powys
Image caption Ceisiodd Meirion James ruthro allan o'i gell, cyn cael ei ddal i lawr gan heddweision

Ar ôl crynhoi'r dystiolaeth, dywedodd y crwner wrth y rheithgor na ddylai eu casgliadau roi bai ar neb, am nad oedd cwest yn achos llys.

Dywedodd bod angen iddynt ystyried y ffeithiau er mwyn penderfynu pwy oedd wedi marw, a sut, pryd a ble ddigwyddodd y farwolaeth honno.

Mae'r crwner hefyd wedi rhoi 11 cwestiwn i'r rheithgor eu hateb am ddigwyddiadau penodol cyn marwolaeth Mr James.

Os yw'r rheithgor yn penderfynu fod camgymeriad neu fwlch yn y wybodaeth, mae'r crwner wedi gofyn iddynt ystyried os oedd y camgymeriad neu'r bwlch hwnnw wedi cyfrannu at farwolaeth Mr James.

Bydd y rheithgor yn dychwelyd i'r llys fore Iau.