Chwilio am awyren yn cludo Sala wedi dod i ben

Emiliano Sala a David Ibbotson Image copyright Getty Images/David Ibbotson
Image caption Dywedodd harbwrfeistr Guernsey fod unrhyw obaith o ddod o hyd i Emiliano Sala a David Ibbotson bellach yn "brin iawn"

Mae'r chwilio am awyren goll oedd yn cludo chwaraewr Clwb Pêl-Droed Caerdydd, Emiliano Sala, wedi dod i ben.

Mewn neges ar Twitter am 15:15 ddydd Iau, dywedodd Heddlu Guernsey eu bod wedi "dod i benderfyniad anodd a rhoi diwedd ar y chwilio".

Roedd ymosodwr newydd Caerdydd, Sala, a'r peilot, David Ibbotson ar yr awyren pan ddiflannodd ar ei thaith o Nantes i Gaerdydd tua 20:30 nos Lun.

Yn dilyn y cyhoeddiad, mae chwaer Sala wedi pledio gyda'r timau i barhau i chwilio, wrth siarad gyda'r wasg.

'I ni, maen nhw dal yn fyw'

Er bod timau wedi bod yn chwilio dros 1,700 milltir sgwâr o Fôr Udd (English Channel), nid oes yna'r un golwg o'r awyren goll na'i theithwyr.

Dywedodd harbwrfeistr Guernsey, David Barker, fod unrhyw obaith o ddod o hyd i Mr Sala a Mr Ibbotson bellach yn "brin iawn".

Image caption Dywedodd chwaer Emiliano Sala, Romina, ei bod yn "gwybod yn fy nghalon" bod ei brawd yn fyw

Er hynny, plediodd chwaer y pêl-droediwr, Romina Sala, i barhau gyda'r chwilio.

"Plîs, plîs, plîs peidiwch â rhoi'r gorau i'r chwilio," meddai wrth y wasg yng Nghaerdydd brynhawn Iau.

"Rydyn ni'n deall yr ymdrech ond plîs peidiwch rhoi'r gorau. I ni, maen nhw dal yn fyw."

'Dyn ifanc clên a diymhongar'

Ychwanegodd: "Dwi'n gwybod yn fy nghalon bod Emiliano dal yn fyw, felly plîs peidiwch â rhoi'r gorau i'r chwilio."

Dywedodd iddi siarad gyda'i brawd am y tro olaf ddydd Llun cyn ffarwelio â chwaraewyr Nantes.

"Roedd o'n gyffrous iawn am ddod i Gaerdydd ac roedden ni'n siarad drwy'r dydd," meddai.

Image copyright Getty Images
Image caption Dywedodd Vincent Tan ei fod yn "gweddïo dros Emiliano, David Ibbotson a'u teuluoedd"

Dywedodd perchennog Clwb Pêl-droed Caerdydd, Vincent Tan fod y newyddion "wedi rhoi ysgytwad enfawr i bawb" yn y clwb.

"Roedden ni'n edrych ymlaen at roi'r cam nesaf i Emiliano yn ei fywyd a'i yrfa," meddai.

"Mae'r rheiny oedd wedi cwrdd ag Emiliano wedi disgrifio dyn ifanc clên a diymhongar oedd yn awyddus i greu argraff yn Uwchgynghrair Lloegr.

"Mae ymateb y gymuned bêl-droed wedi bod yn hyfryd ac rydyn ni eisiau diolch o waelod calon i'r rheiny sydd wedi gyrru negeseuon o gefnogaeth.

"Ry'n ni hefyd yn diolch i bawb oedd yn rhan o'r ymgyrch chwilio, ac yn parhau i weddïo dros Emiliano, David Ibbotson a'u teuluoedd."

Image copyright Rafael Álvarez Cacho
Image caption Yn ôl y cyfryngau yn yr Ariannin, roedd Sala wedi anfon neges yn dweud ei fod ar awyren "sy'n edrych fel ei bod am dorri'n ddarnau"

Yn ôl adroddiadau yn ei famwlad yn Yr Ariannin, roedd y pêl-droediwr 28 oed wedi danfon neges WhatsApp at ei dad yn dweud ei fod yn "wirioneddol ofn" ac ar "awyren sy'n edrych fel ei bod am dorri'n ddarnau".

Yn y neges mae'r ymosodwr yn dweud ei fod ar ei ffordd i Gaerdydd o Nantes i ymarfer gyda'i gyd-chwaraewyr newydd, a'i fod "i fyny yma yn yr awyren, sy'n edrych fel ei bod am dorri'n ddarnau".

Dywedodd wedyn: "Os nad ydych chi'n cael unrhyw newyddion gen i mewn awr a hanner, 'sa i'n gwybod os ydyn nhw am ddanfon rhywun i chwilio amdana'i oherwydd wnawn nhw ddim fy ffeindio, ond nawr y'ch chi'n gwybod… Dad, rwy'n wirioneddol ofn!"

Straeon perthnasol