Cynnwrf y darbi - Bangor v Caernarfon

Ar ôl wythnosau o gynnwrf, daeth dros 2,000 o gefnogwyr i wylio Bangor yn herio Caernarfon nos Sadwrn wrth i'r ddau hen elyn gwrdd ar y cae pêl-droed am y tro cyntaf ers blynyddoedd.

Y ffotograffydd Iolo Penri aeth draw i Stadiwm Nantporth, Bangor, er mwyn cloriannu profiad y cefnogwyr a'r timau o'r darbi fawr ym mhedwaredd rownd Cwpan Cymru.

Peintio llinell ar y cae
Image caption Ar ôl glaw mawr cyn y gêm, roedd rhaid gwneud gwaith munud olaf i'r cae er mwyn sicrhau bod y darbi yn gallu cael ei chynnal
Ffans Caernarfon yn dod trwy'r giat
Image caption Rhai o'r 2,300 oedd wedi cael tocyn
Paratoi at y gem
Image caption Cyn gêm mor bwysig, mae'n rhaid paratoi'n feddyliol o flaen llaw...
Paned a pei
Image caption ...ac mae gan y cefnogwyr eu paratoadau hefyd
Cofi Army
Image caption Dim angen cliw i wybod pa dîm mae'r rhain yn ei gefnogi
Baner Bangor
Image caption ... na'r rhain chwaith!
Cerdded ar y cae
Image caption Y foment fawr - ond fydd rhain yn siarad am y gêm am flynyddoedd i ddod... neu ceisio ei anghofio?
Bangor a Caernarfon
Image caption Awê...!
Y dorf yn y stand
Image caption Tydi Stadiwm Nantporth heb gael tyrfa mor fawr ers blynyddoedd
chwaraewr bangor
Ffans Bangor
Caernarfon a bangor
Y dorf ynd athlu gol Bangor
Image caption Ar ôl i'r Caneris fynd ar y blaen diolch i Jamie Breese, cefnogwyr y Dinasyddion sy'n dathlu ar ôl i Jordan Piggott ddod â'r sgôr yn gyfartal - 1-1
Tacl yn y gem
Image caption Fel pob gêm darbi, mae'n gystadleuol ar y cae
Reffari yn dweud drefn
Image caption Ond mae un gŵr yn cadw trefn
Staff Bangor yn annog y tim
Image caption Ceisio rhoi hwb i Bangor wedi iddyn nhw ildio eto - 1-2 ar ôl i Gareth Edwards sgorio i'r Cofis
Eilyddio gan Bangor
Image caption Amser i newid tactegau
Rheolwr Caernarfon
Image caption "Faint fwy reff?!" - rheolwr Caernarfon Sean Eardley eisiau clywed y chwiban olaf
Caernarfon yn dathlu gol
Image caption A dyna hi! Caernarfon yn fuddugol.
Caernarfon dathlu gol
Caernarfon wedi sgorio
Image caption Dim ots am y glaw ar ôl buddugoliaeth
Caernarfon yn gadael y cae
Image caption Caneris hapus
Heddlu ar yol y gwm
Image caption Ar ôl trafferth cyn y gêm, yr heddlu sy'n ceisio sicrhau bod pawb yn mynd adref yn ddiogel
Cyfweliad a'r rheolwr a seren y gem
Image caption Bydd y ddau yma yn sicr yn mynd adref yn hapus - rheolwr Caernarfon Sean Eardley a seren y gêm Jamie Crowther. Ymlaen â nhw i'r wyth olaf.

Hefyd o ddiddordeb:

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig