Canolfan Tenis Wrecsam 'heb adnabod' honiadau cam-drin

Dan Sanders Image copyright Andrew Price
Image caption Fe wnaeth Daniel Sanders "gymryd mantais" o ferch oedd yn cael ei hyfforddi yn y ganolfan

Ni wnaeth clybiau ac asiantaethau tenis adnabod pryderon ynglŷn â diogelu plant cyn i hyfforddwr yno gael ei garcharu am weithred rhyw â phlentyn, yn ôl adroddiad.

Cafodd cyn-hyfforddwr yng Nghanolfan Tenis Wrecsam, Daniel Sanders, ei ddedfrydu i chwe blynedd dan glo yn 2017 ar ôl cyfaddef wyth cyhuddiad o weithred rhyw gyda phlentyn.

Dywedodd adroddiad annibynnol gan y Lawn Tennis Association (LTA) bod y clwb "ddim wedi delio'n briodol" â chwynion gan rieni.

Dywedodd yr adroddiad hefyd fod "Tenis Cymru wedi methu pryderon amlwg ynglŷn â diogelwch a gafodd eu codi mewn adroddiad WTC yn 2012" a bod LTA wedi "methu wrth ymchwilio i risgiau amlwg".

Mae'r LTA wedi ymddiheuro am y methiannau ac wedi cael tîm o arbenigwyr ar ddiogelu plant i fynd i'r afael â'r pryderon.

'Colli cyfleoedd'

Clywodd llys yn 2017 bod Sanders wedi "cymryd mantais" o ferch oedd yn arfer cael ei hyfforddi yn y clwb.

Dywedodd yr adroddiad bod y clwb wedi methu â chydnabod cwynion am gamdriniaeth yn erbyn Sanders cyn iddo gael ei arestio.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Kate Evans ydy Pennaeth Cyfathrebu a Pholisi Cymdeithas Chwaraeon Cymru

Fe wnaeth Scott Lloyd o'r LTA ymddiheuro am fethiannau Canolfan Tenis Wrecsam, gan gyfaddef bod y clwb "yn amlwg ddim wedi gweithredu'n ddigonol".

Dywedodd John Aigne, ymddiriedolwr yn y ganolfan: "Ry'n ni'n cydnabod nad oedd ein hymchwiliadau mewnol yn ddigonol, ac na wnaeth y ganolfan ddelio â chwynion yn briodol."

Ychwanegodd bod y clwb yn ymddiheuro am "golli cyfleoedd".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol