Gwobrwyo cwmni theatr Hijinx ac arwr tawel Theatr Clwyd

Rhai o actorion cynhyrchiad Hijinx yn Lesotho yn 2018 Image copyright Hijinx
Image caption Mae'r wobr yn cydnabod cyfraniad Hijinx at chwalu stigma am anableddau mewn gwledydd fel Lesotho

Mae dau gwmni theatr o Gymru yn dathlu ar ôl cipio gwobrau yn seremoni flynyddol cylchgrawn 'The Stage'.

Cwmni Hijinx o Gaerdydd oedd enillydd y Wobr Ryngwladol am brosiectau arloesol sy'n rhoi lle canolog i actorion gydag anableddau dysgu neu awtistiaeth.

Ac fe gafodd Pat Nelder wobr Arwr Tawel wedi dros 40 o flynyddoedd o wasanaeth i Theatr Clwyd.

Cafodd y seremoni ei chynnal yn Theatr Bridge, Llundain ddydd Gwener.

Effaith 'anhygoel' yn Lesotho

Cafodd Hijinx glod am ddanfon pedwar actor â Syndrom Down i Lesotho yn Affrica er mwyn creu cynhyrchiad theatr gynhwysol gyda myfyrwyr drama lleol.

Dywed y cwmni, sy'n defnyddio actorion gydag anableddau dysgu neu awtistiaeth yn eu holl gynyrchiadau, bod y prosiect wedi cael effaith "anhygoel gan fod nifer helaeth o Lesotho yn canfod anabledd fel melltith, ac mae babanod ag anableddau yn aml yn cael eu gadael mewn cartrefi amddifad".

Cafodd y perfformiad ei weld gan dros 2,000 o bobl.

Roedd Hijinx hefyd wedi teithio i 67 o ddinasoedd mewn 16 o wledydd gyda'r sioe Meet Fred, gan rannu eu dulliau gweithredu mewn gweithdai a seminarau gyda grwpiau anabledd dysgu yn Tseina a De Corea.

Mae cynlluniau ar y gweill i gyflwyno'r model hwnnw ar draws nifer o wahanol wledydd.

Dywedodd prif swyddog gweithredol Hijinx, Clare Williams bod cydnabyddiaeth i'w gwaith "yn gam pwysig yn ein cenhadaeth i ddangos y gall bobl sydd ag anableddau deallusol neu sy'n hunan-adnabod fel niwroamrywiol ddod yn berfformwyr proffesiynol a chael eu castio mewn prosiectau theatr, teledu a ffilm ar draws y byd".

Image copyright Theatr Clwyd
Image caption Mae Pat Nelder yn gweithio i Theatr Clwyd ers y 1970au

Pat Nelder - swyddog cyswllt datblygu cyfalaf Theatr Clwyd - yw'r aelod staff sydd wedi gweithio yno hiraf.

Dywedodd cyfarwyddwr artistig y theatr, Tamara Harvey, bod y gydnabyddiaeth i'w gyfraniad drwy ei anrhydeddu â'r wobr Arwr Tawel yn achlysur "arbennig iawn".

"Am dros 40 o flynyddoedd, mae wedi ymroi ei hun i Theatr Clwyd a bydde ein theatr yn le llawer, llawer llai hebddo."

Roedd Theatr Clwyd hefyd ar restr fer categori Theatr Rhanbarthol y Flwyddyn - gwobr a aeth i'r Nottingham Playhouse.

Cafodd gwobrau The Stage eu sefydlu i gydnabod llwyddiannau byd y theatr ar draws Prydain, yn hytrach na chanolbwyntio ar Lundain a'r West End.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol