Openreach i greu 200 o swyddi yng Nghymru

band eang Image copyright Thinkstock

Bydd Openreach yn creu dros 200 o swyddi newydd ar draws Cymru fel rhan o gynlluniau i benodi 3,000 o brentisiaid peirianneg trwy'r DU.

Mae siroedd Dinbych, Fflint, Gwynedd, Powys ac Ynys Môn ymhlith yr ardaloedd lle bydd peirianwyr newydd yn cael eu hyfforddi i osod, ehangu, uwchraddio a chynnal gwasanaethau rhwydwaith band eang y cwmni.

Yn ogystal, bydd 60 yn cael eu cyflogi i weithio yn y swyddfa yng Nghaerdydd.

Mae'r cwmni eisoes yn cyflogi 1800 yng Nghymru, gan gynnwys tua 250 o beirianwyr dan hyfforddiant a gafodd eu recriwtio y llynedd.

Mae'r swyddi newydd yn ymwneud â chynllun penodol i ddarparu cysylltiad cyflymach, mwy dibynadwy sy'n ymateb i ofynion y blynyddoedd i ddod "i filiynau" o gartrefi a busnesau.

Y nod, medd prif weithredwr Openreach, Clive Selley, yw "sicrhau'r isadeiledd angenrheidiol gynted â phosib fel bod y rhwydwaith band eang yn gallu ymdopi â gwasanaethau a rhaglenni sy'n defnyddio mwy a mwy o ddata".

Ychwanegodd mai'r uchelgais yn y pen draw yw darparu'r "cysylltiadau gorau posib i bawb, ymhob man, yn gyfartal" ar draws y DU, a'u bod yn symud ymlaen yn dda at gyrraedd targed o uwchraddio miliynau o gartrefi a busnesau i system "ffeibr llawn erbyn diwedd 2020".

'Swyddi safon uchel'

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates: "Mae'r newydd bod Openreach yn creu dros 200 o swyddi newydd ar draws gogledd, de, canolbarth a gorllewin Cymru i'w groesawu'n fawr.

"Mae'r rhain yn swyddi safon uchel, gyda chymysgedd o swyddi... fydd yn helpu sicrhau bod pobl ar draws Cymru yn cael y cysylltiadau dosbarth cyntaf sydd ei angen yn y byd sydd ohoni."

Ychwanegodd bod 95% o adeiladau Cymru bellach â chysylltiad band eang cyflym iawn trwy'r rhaglen Superfast Cymru, a bydd y cynllun dilynol yn gwella'r cysylltiad i 26,000 yn rhagor.

Dywedodd cyfarwyddwr darparu gwasanaeth Openreach yng Nghymru, Huw Jones eu bod yn awyddus i ddenu gweithwyr o bob rhan o gymdeithas, a'u bod yn gobeithio fynd cam ymhellach na'r llynedd pa benododd y cwmni "fwy o fenywod nag erioed o'r blaen".

Mae Openreach wedi cyhoeddi cynlluniau i fuddsoddi mewn academi peirianneg ffeibr gwerth £1.2m yng Nghasnewydd lle fydd gweithwyr newydd a phrofiadol yn cael hyfforddiant yn y pen draw.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol