Agor llwybr beics er gwaethaf diffyg caniatâd perchennog tir

Llwybr Beics
Image caption Fe agorwyd y rhan gyntaf - 750 metr o hyd - ger Amgueddfa Caerfyrddin yn Abergwili ddydd Gwener

Mae rhan gyntaf llwybr beicio newydd rhwng Caerfyrddin a Llandeilo wedi agor er bod pryderon ynglŷn â chaniatâd i barhau gyda'r gwaith.

Er gwaethaf agor y llwybr ar gyrion Caerfyrddin, nid yw'r Cyngor Sir wedi cael caniatâd eto gan dirfeddianwyr yn Nyffryn Tywi i barhau gyda'r llwybr i gyfeiriad Llandeilo.

Fe agorwyd y rhan gyntaf - 750 metr o hyd - ger Amgueddfa Caerfyrddin yn Abergwili ddydd Gwener.

Mae arweinydd Cyngor Sir Gâr, Emlyn Dole, wedi cyfaddef hefyd nad yw'r £8m mewn lle eto i ariannu Llwybr Beicio Dyffryn Tywi.

'Amharu ar fferm'

"Mae'r bwriad yn ei le yn ddiogel. Da ni mo'yn arian o Lywodraeth Cymru a gobeithio denu mwy yn y dyfodol a beth bynnag a ddaw yn sgil Brexit," meddai.

Mae Matthew Jones yn cadw buches odro gyda'i deulu yn Nantgaredig ger Caerfyrddin. Fe fydd y llwybr yn croesi ei dir, ac mae'n dweud y bydd y cynllun yn amharu ar waith y fferm :

"Yn yr haf, fe fyddwn ni yn gorfod croesi'r trac dair neu bedair gwaith y dydd. Hefyd pan mae'n amser cynhaeaf, gwasgaru gwrtaith, fe fydd e'n waith ychwanegol.

"Mae popeth wedi mynd yn dawel. Maen nhw wedi son yn y diwrnodau diwethaf eu bod nhw am ddechrau siarad eto. Gewn ni weld beth fydd ganddyn nhw i ddweud.

"Does neb wedi bodloni i werthu eto. Mae'n od eu bod nhw wedi gallu clatsio mlaen heb gael certainty gan bawb arall," meddai.

'Trafodaethau adeiladol'

Yn ôl Emlyn Dole, mae defnyddio gorchmynion prynu gorfodol yn parhau yn opsiwn, ond y gobaith yw dod i gytundeb gyda thirfeddianwyr :

"Y gobaith yw gewn ni drafodaethau mewn ffordd adeiladol."

Ychwanegodd Mr Jones y gallai'r llwybr gael effaith ar ei anifeiliaid.

"Er bod yr anifeiliaid yn dawel, wrth weld pobl anghyfarwydd, dyw e ddim yn naturiol iddyn nhw.

"Dyw'r cyhoedd ddim yn gwybod sut i ymddwyn o gwmpas y da," meddai.

Pynciau Cysylltiedig