Diffynnydd achos llofruddiaeth wedi 'siarad gyda gohebydd'

(Chwith-Dde) Mae Darran Evesham, David Osbourne a Ieuan Harley i gyd yn gwadu llofruddiaeth Image copyright ELIZABETH COOK (Artist llys)
Image caption Mae Darren Evesham (chwith), David Osbourne (canol) a Ieuan Harley (dde) i gyd yn gwadu llofruddiaeth

Mae rheithgor wedi clywed bod un o dri dyn sydd wedi'u cyhuddo o ladd dyn yng Nghaerffili wedi dychwelyd i safle'r llofruddiaeth ddyddiau yn ddiweddarach a siarad gyda gohebydd o'r BBC.

Cafodd David Gaut, oedd wedi treulio dedfryd yn y carchar am lofruddio plentyn, ei drywanu 150 o weithiau yn ei gartref yn Nhredegar Newydd ar 3 Awst y llynedd.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod Darren Evesham wedi dweud wrth Teleri Glyn Jones fod Mr Gaut wedi cael ei ladd gan "Spice addict".

Mae Mr Evesham, 47 oed, ynghyd â David Osbourne, 51, a Ieuan Harley, 23, i gyd yn gwadu llofruddiaeth.

Wrth roi tystiolaeth dywedodd Ms Glyn Jones ei bod wedi mynd i'r safle yn Long Row gyda dyn camera ar 5 Awst a siarad gyda dyn oedd yn galw'i hun yn 'Graham'. Cafodd ei adnabod yn ddiweddarach gan blismon fel Darren Evesham.

Dywedodd: "Fe wnaeth ddweud wrthyf bod y dyn wedi bod yn 'bidoffeil neu rhywbeth' a'i fod newydd symud i'r ardal ar ôl cael ei ryddhau o garchar.

"Dywedodd fod y dyn oedd yn byw yn rhif un wedi cael ei drywanu pentwr o weithiau gan dri 'spice addict'."

Image copyright Wales News Service
Image caption Cafodd David Gaut ei drywanu 150 o weithiau yn ei gartref yn ardal Elliotstown

Ychwanegodd Ms Glyn Jones fod Mr Evesham hefyd wedi dweud wrthi fod un o'r rhai a laddodd Mr Gaut yn ddigartref ac yn byw mewn car, a bod y tri "Spice addict" wedi rhoi'r car ar dân a dinistrio'u dillad cyn ffoi.

Clywodd y rheithgor fod Ms Glyn Jones wedi dweud wrth Cwnstabl Gareth Morgan, oedd yn gwarchod y safle, yr hyn oedd Mr Evesham wedi dweud wrthi.

Clywodd y llys hefyd fod Mr Osbourne wedi dileu rhif Mr Gaut oddi ar ei ffôn symudol a gafodd ei gipio gan yr heddlu. Roedd wedi safio'r rhif dan yr enw "Die Nxxt".

Mae Mr Evesham a Mr Harley hefyd yn gwadu cyhuddiad o wyrdroi cwrs cyfiawnder, ond mae Mr Osbourne wedi cyfaddef hynny.

Mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol