Adroddiad diogelwch Cyngor Sir Fynwy 'wedi'i gopïo'

Dogfennau Image copyright Cyngor Caerffili/Cyngor Sir Fynwy
Image caption Fe wnaeth Nick Vincent sylweddoli ar y tebygrwydd rhwng y ddwy ddogfen

Mae cyngor wedi cael ei feirniadu am gyhoeddi adroddiad sydd "wedi'i gopïo" o ddogfen debyg gafodd ei gyhoeddi gan awdurdod arall ddegawd yn ôl.

Mae strategaeth hir-ddisgwyliedig diogelwch ar y ffyrdd Sir Fynwy yn annog y defnydd o wybodaeth leol i fynd i'r afael â goryrwyr.

Dywedodd un trigolyn bod y ddogfen yn "flêr" a bod y clawr a'r cynnwys yn debyg iawn i adroddiad tebyg gan Gyngor Caerffili yn 2009.

Mynnodd Cyngor Sir Fynwy ei fod wedi gwneud "newidiadau mawr" i'r ddogfen wreiddiol, ac y byddai'n dylunio clawr newydd iddo.

'Dim llawer wedi'i ddiweddaru'

Dywedodd Nick Vincent o bentref Drenewydd Gelli-farch ger Cas-gwent bod yr adroddiad "80% yr un ddogfen" â'r hen un gan Gaerffili.

Yn cyfeirio at lun o ddisgyblion ysgol sy'n ymddangos ar glawr y ddwy ddogfen, dywedodd Mr Vincent: "Mae'n siŵr bod rhai o'r plant yma yn rhieni eu hunan erbyn hyn".

"Does 'na ddim llawer wedi cael ei ddiweddaru - mae jyst wedi'i gopïo. Mae'n flêr," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Fynwy: "Ry'n ni wedi addasu dogfen Cyngor Caerffili fel esiampl o arfer da, ond wedi gwneud newidiadau mawr iddi i adlewyrchu'r safbwynt yn Sir Fynwy.

"Hyd yn hyn mae'r polisi arfaethedig wedi cael ei gydnabod fel cam cadarnhaol i fynd i'r afael â phryderon cymunedau ynglŷn â goryrru.

"Pan fydd y polisi yn cael ei gymeradwyo bydd â llun o Sir Fynwy ar y clawr."