M4 ar gau ger Abertawe wedi 'digwyddiad difrifol'

Police accident sign

Dywed Heddlu'r De bod rhan o'r M4 i gyfeiriad y dwyrain ger Abertawe ar gau oherwydd "digwyddiad difrifol".

Mae'r ffordd ar gau rhwng cyffordd 44 ger Lon-las a chyffordd 47 ym Mhenllergaer.

Dywed plismyn bod cylchdro Ynysforgan, ar gyffordd 45, hefyd wedi cau wrth i'r heddlu ddelio â digwyddiad.