Apêl heddlu wedi gwrthdrawiad angheuol

car heddlu

Mae Heddlu'r De yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad angheuol ar yr M4 ger Abertawe nos Sul.

Bu car Mercedes lliw arian mewn gwrthdrawiad ar ffordd ymadael y draffordd ger cyffordd 45, Ynysforgan am tua 19:05.

Bu farw'r gyrrwr - dyn 54 oed - yn y fan a'r lle.

Cafodd y draffordd ei chau am oddeutu chwe awr rhwng C45 a C46 er mwyn i'r heddlu ymchwilio i'r gwrthdrawiad.

Mae'r heddlu yn awyddus i siarad gydag unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad, unrhyw un sydd â lluniau 'dash-cam' o'r digwyddiad neu unrhyw un a welodd y car Mercedes SLK 200 yn cael ei yrru ychydig cyn y gwrthdrawiad.

Dylai pobl ffonio Uned Blismona Ffyrdd y llu ar 101, gan ddyfynnu'r cyfeirnod 1900032991.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol