Cyngor yn Berkshire yn chwilio am siaradwyr Cymraeg

Cyngor Bracknell Forest Image copyright Google

Mae awdurdod lleol yn ne ddwyrain Lloegr wedi gofyn am sgil anarferol iawn mewn hysbyseb ar gyfer swydd newydd - y gallu i siarad Cymraeg.

Cyngor Bracknell Forest, Berkshire, sy'n chwilio am Gymry Cymraeg o ganlyniad i'w cytundeb gyda Chyngor Sir Y Fflint.

Mae Cyngor Bracknell Forest yn gyfrifol am gynnal gwasanaeth ffôn ymateb brys ar gyfer 25 o gymdeithasau tai ac awdurdodau lleol ar hyd Prydain - gan gynnwys y cyngor o ogledd Cymru.

Bydd y swyddog newydd yn gweithio i Forestcare, sydd yn wasanaeth sydd ar gael tu allan i oriau gwaith er mwyn cynnig cefnogaeth i unigolion bregus.

Yn ôl y gyfraith mae'n rhaid i gyngor Sir y Fflint sicrhau eu bod nhw'n cynnal safonau iaith, ac o ganlyniad mae'r cyngor wedi talu £80,000 er mwyn creu swydd newydd cyfrwng Cymraeg.

Golygai'r bartneriaeth fod posib y bydd swyddog yn Berkshire yn delio â galwadau drwy gyfrwng y Gymraeg, a hynny o bron i 200 milltir i ffwrdd.