Galw am uned achosion brys i'w lleoli yn Amwythig

Llun artist o'r ganolfan frys arfaetheidig yn Amwythig Image copyright SATH
Image caption Llun artist o'r ganolfan frys arfaetheidig yn Amwythig

Mae ASau a chynghorwyr sir Powys wedi galw ar benaethiaid iechyd i leoli uned gwasanaeth brys yn Yr Amwythig yn hytrach na Telford.

Mae disgwyl i benaethiaid iechyd benderfynu ddydd Mawrth pa dref fydd lleoliad uned achosion brys Sir Amwythig.

Mae'r penderfyniad yn effeithio ar 70,000 o gleifion sy'n byw yng nghanolbarth Cymru, sy'n teithio dros y ffin i Loegr i gael triniaeth.

Y dewis sy'n cael ei ffafrio, yn dilyn ymgynghoriad, ydi lleoli'r uned yn yr Amwythig.

Mae cleifion sydd angen triniaeth frys fel arfer yn cael eu cludo i Ysbyty Brenhinol Amwythig, sydd 13 milltir yn agosach i'r ffin na'r Ysbyty Princess Royal yn Telford.

Mae cleifion yn Telford wedi bod yn brwydro yn erbyn is-raddio gwasanaethau yn fanno.

Image caption Mae'r Cynghorydd Elwyn Vaughan o blaid lleoli'r uned achosion brys yn Amwythig.

Mae rheolwyr Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Amwythig a Telford (SATH) yn dweud bod lleoli'r Uned Achosion Brys mewn un lle yn gwella'r gofal i gleifion.

Dywedodd adroddiad bod lleoli'r uned yn Yr Amwythig "yn darparu'r gwerth gorau am arian dros y tymor hir" ac y byddai'n rhaid i "lai o bobl deithio'n bell ar gyfer gofal brys".

Ond mae Aelodau Seneddol Maldwyn wedi rhybuddio y gallai rhai o gleifion Powys deithio dros awr i gyrraedd uned achosion brys Telford, ac mae'r cynghorydd sir Elwyn Vaughan yn rhannu eu pryderon.

"Mae'n allweddol bwysig bo'r gwasanaethau wedi'u lleoli yn Amwythig, er hwylustod i ardal eang o Faldwyn a Gogledd Powys," meddai.

"Byddai canoli yn Telford... yn drybeilig o bell, yn beryglus o ran iechyd unigolion, yn anhwylus i deuluoedd, yn clymu ambiwlans Powys yno am oriau yn hytrach na gwasanaethu cymunedau ac yn ddiwylliannol ac ieithyddol hyd yn oed yn fwy estron."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol