'Panig' wrth i lifft saethu i fyny ac i lawr heb stop

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
'O'n i ddim yn meddwl bydden i'n dod allan'

Cafodd tua dwsin o bobl eu dal mewn lifft oedd yn saethu i fyny ac i lawr yn ddi-stop mewn canolfan siopa dros y penwythnos.

Dywedodd un ferch oedd yn sownd fod y profiad wedi gadael pobl yn "sgrechian" ac yn ei dagrau.

Roedd 13 o bobl yn y lifft yn Neuadd Siopa Dewi Sant yng Nghaerdydd am tua 20 munud nos Sadwrn.

Mae'r neuadd siopa wedi ymddiheuro am y digwyddiad, a dweud y byddan nhw'n cysylltu eto gyda'r rhai oedd yn sownd.

'Ddim yn meddwl bydden i'n dod allan'

Roedd Megan Jones, 19 oed o Aberdâr, ar ei ffordd o'r maes parcio yn y neuadd gyda'i mam i weld digwyddiad yn Arena Motorpoint pan dorrodd y lifft.

"Roedd 'na grïo, roedd merch wedi cael panic attack, oedden ni gyd jest yn dal ein gilydd yn gobeithio bydden ni'n dod allan," meddai.

Ychwanegodd bod y lifft wedi taro'r gwaelod ar yr un adeg, gan daflu pobl o gwmpas.

"O'n i wir ddim yn meddwl bydden i'n dod allan," meddai.

"Pan aethon ni'n syth lawr i'r gwaelod roedd yr impact yn horrible.

"Roedd pawb yn sgrechian - oedd e jest yn panig. Ni'n gyd yn teimlo rhyw fath o boen... a hefyd yn feddyliol."

Image copyright Google

Cafodd y gwasanaeth tân eu galw i'r neuadd siopa tua 19:00 nos Sadwrn, gan lwyddo i ryddhau'r bobl yn y lifft.

"Mae'r lifft wedi cael ei dynnu allan o wasanaeth ers hynny tra bod yr angen i wneud gwaith atgyweirio yn cael ei asesu," meddai llefarydd ar ran Neuadd Siopa Dewi Sant.

"Rydym yn cydnabod bod hyn yn brofiad oedd wedi peri gofid, ac, yn ychwanegol at y cymorth a gynigiwyd ar adeg y digwyddiad, byddwn hefyd yn ymestyn allan i'r unigolion dan sylw mewn cynnig o ewyllys da."

Pynciau Cysylltiedig