Dadansoddiad Brexit
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Pa heriau sy'n wynebu cytundeb Theresa May?

29 Ionawr 2019 Diweddarwyd 11:15 GMT

Mae Theresa May yn wynebu talcen caled eto ddydd Mawrth wrth i Aelodau Seneddol, sydd eisoes wedi gwrthod ei chytundeb Brexit, fethu â chytuno ar y ffordd ymlaen.

Ond beth yn union sy'n rhwystro'r broses? A pha syniadau sy'n achosi cur pen i'r prif weinidog?

Dyma ddadansoddiad Janet Ebenezer a'r gohebydd Brexit, James Williams ar Newyddion 9 nos Lun.