Diffoddwyr yn ymateb i dân mewn adeilad yn Rhuthun

Tân

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru'n ymateb i dân mewn adeilad masnachol yn Sir Ddinbych.

Fe gafodd diffoddwyr eu galw i'r digwyddiad yn ardal Lon Parcwr yn Rhuthun am 06:12 fore Iau.

Mae pedair injan dân o Rhuthun, Dinbych a'r Wyddgrug yn bresennol, ac mae injan dân gydag ysgol uchel hefyd wedi ei galw.

Does neb wedi'u hanafu yn y digwyddiad a does dim mwy o fanylion ar hyn o bryd.