Croesawu penderfyniad i leoli uned frys yn Yr Amwythig

Llun artist o'r ganolfan frys arfaetheidig yn Amwythig Image copyright SATH
Image caption Llun artist o'r ganolfan frys arfaetheidig yn Amwythig

Bydd uned achosion brys Sir Amwythig yn cael ei lleoli yn nhref Yr Amwythig yn hytrach na Telford, wedi penderfyniad unfrydol gan y bwrdd iechyd lleol nos Fawrth.

Roedd yna bryderon y byddai cleifion o ganolbarth Cymru wedi gorfod teithio'n bellach i gael triniaeth frys petai'r gwasanaeth wedi cael ei ganoli yn Telford.

Mae tua 70,000 o gleifion yng ngogledd Powys yn teithio i Loegr i dderbyn gwasanaethau iechyd.

Mae'r penderfyniad wedi cael ei groesawu gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.

'Y gwerth gorau am arian'

Roedd Ymddiriedolaeth Iechyd Amwythig a Telford wedi dweud y byddai cael un Uned Achosion Brys canolog yn gwella'r gofal i gleifion.

Dywedodd adroddiad bod lleoli'r uned yn Yr Amwythig "yn darparu'r gwerth gorau am arian dros y tymor hir" ac y byddai'n rhaid i "lai o bobl deithio'n bell ar gyfer gofal brys".

Pobl sy'n byw yn ardaloedd dwyreiniol Powys, rhwng Carno a'r ffin, sy'n teithio i Loegr i dderbyn triniaeth.

Dywedodd un o gynghorwyr sir Powys, Elwyn Vaughan bod penderfyniad nos Fawrth "yn un pwysig ac yn gam mawr ymlaen", a bod y sefyllfa "wedi bod yn bryder i bobl dwyrain Powys".

"Bydd y bleidlais yn lleddfu rhywfaint ar hynny," meddai. "Mae'n rhaid parhau i bwyso rŵan, a sicrhau bod y buddsoddiad yn dilyn.

"Rhaid i ni beidio llaesu dwylo a pharhau i roi pwysau ar y gwasanaethau iechyd yng Nghymru a Lloegr - fel bod pob ystod o wasanaethau gofal yn cael eu cynnig o fewn cymunedau cefn gwlad Cymru."

Dywedodd Adrian Osborne o Fwrdd Iechyd Addysgu Powys: "Mae'r penderfyniad yn sicrhau dyfodol hir dymor gwasanaethau yn yr Amwythig a Telford sy'n bwysig iawn i gymunedau yng ngogledd Powys.

"... Dros y blynyddoedd nesaf fe fydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn parhau i weithio'n agos gyda chymunedau lleol er mwyn sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed."

Yn ystod ymgynghoriad y llynedd fe wnaeth dros 3,000 o bobl o Gymru a'r gororau roi eu barn mewn cyfarfodydd a thrwy ateb holiaduron.