Arestio dau ar amheuaeth o geisio llofruddio pensiynwraig

Ffordd Garnswllt
Image caption Cafodd y ddynes ei darganfod mewn cyflwr difrifol yn ei chartref ar Ffordd Garnswllt

Mae'r heddlu wedi arestio dau ddyn ar amheuaeth o geisio llofruddio ar ôl i bensiynwraig ddiodde' ymosodiad yn ei chartref.

Mae'r ddynes 72 oed mewn cyflwr difrifol yn dilyn yr ymosodiad ar Ffordd Garnswllt, Pontarddulais am tua 08:15 ar 9 Ionawr.

Cadarnhaodd yr heddlu bod dyn 40 oed yn parhau yn y ddalfa, tra bod dyn arall 36 oed wedi cael ei ryddhau tra bod ymholiadau yn parhau.

Dywedodd y ditectif arolygydd Matthew Davies: "Dwi'n hyderus fod gan rywun lleol wybodaeth all fod yn allweddol i'r ymchwiliad."

Gallwch gysylltu â Heddlu'r De drwy ffonio 101.