Ysgolion Uwchradd: Categori Coch

Ysgol Awdurdod lleol
Brynmawr Foundation School Blaenau Gwent
Abertillery Learning Community Blaenau Gwent
Cardiff West Community High School Caerdydd
Bedwas High School Caerffili
St Julian's School Casnewydd
Llanwern High School Casnewydd
Newport High School Casnewydd
Ysgol John Bright Conwy
Ysgol Ardudwy Gwynedd
Cyfarthfa High School Merthyr Tudful
BRECON HIGH SCHOOL Powys
Aberdare Community School Rhondda Cynon Taf
Porth Community School Rhondda Cynon Taf
Ysgol Greenhill School Sir Benfro
Pembroke School Sir Benfro
Milford Haven School Sir Benfro
Denbigh High School Sir Ddinbych
Blessed Edward Jones High Sch Sir Ddinbych
Ysgol Treffynnon Sir y Fflint
Cwmbran High School Torfaen
Ysgol Bryn Alyn Wrecsam
Rhosnesni High School Wrecsam
Ysgol Clywedog Wrecsam