Ysgolion Cynradd: Categori Oren

Ysgol Awdurdod lleol
CRAIGCEFNPARC PRIMARY Abertawe
YSGOL GYNRADD FELINDRE Abertawe
ST. DAVID'S RC PRIMARY SCHOOL Abertawe
Bryn Bach Primary School Blaenau Gwent
Rhos y Fedwen Blaenau Gwent
BADEN POWELL PRIMARY SCHOOL Caerdydd
TRELAI PRIMARY SCHOOL Caerdydd
ROATH PARK PRIMARY SCHOOL Caerdydd
TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL Caerdydd
YSGOL GYMRAEG COED Y GOF Caerdydd
PENTYRCH PRIMARY Caerdydd
GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL Caerdydd
Hawthorn Primary Caerdydd
Pontprennau Caerdydd
ST ALBAN'S RC PRIMARY SCHOOL Caerdydd
ST DAVID'S C/W PRIMARY SCHOOL Caerdydd
Crumlin High Level Primary Caerffili
Cwmcarn Primary School Caerffili
Pantside Primary Caerffili
BRYN PRIMARY Caerffili
YSGOL GYMRAEG GILFACH FARGOD Caerffili
Bryn Awel Primary School Caerffili
PHILLIPSTOWN PRIMARY SCHOOL Caerffili
St James Primary School Caerffili
Idris Davies School 3 to 18 Caerffili
Llangiwg Primary School Castell-nedd Port Talbot
YSGOL GYMUNEDOL LLANNON Ceredigion
YSGOL GYMUNEDOL PENLLWYN Ceredigion
YSGOL GYMUNEDOL ABERPORTH Ceredigion
YSGOL GYMUNEDOL BEULAH Ceredigion
YSGOL GYMUNEDOL TREWEN Ceredigion
YSGOL GYMUNEDOL CRAIG YR WYLFA Ceredigion
YSGOL GYMUNEDOL CENARTH Ceredigion
Ysgol Bro Pedr Ceredigion
Ysgol Henry Richard Ceredigion
Ysgol Nant Y Groes Conwy
Ysgol Swn Y Don Conwy
Ysgol Awel y Mynydd Conwy
Ysgol Ysbyty Ifan Conwy
Ysgol Llanddoged Conwy
YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST Gwynedd
Ysgol Glanadda Gwynedd
Ysgol Gynradd Rhosgadfan Gwynedd
Bro Idris Gwynedd
Bedlinog Community Primary School Merthyr Tudful
YSGOL-Y-GRAIG Merthyr Tudful
Edwardsville Primary School Merthyr Tudful
Brynmenyn Primary Pen-y-bont ar Ogwr
Nantymoel Primary School Pen-y-bont ar Ogwr
CAERSWS C.P. SCHOOL Powys
LEIGHTON C.P. SCHOOL Powys
YSGOL DYFFRYN TRANNON Powys
LLANIDLOES C.P. SCHOOL Powys
CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL Powys
YSGOL GYNRADD LLANFYLLIN Powys
YSGOL PENNANT Powys
TREOWEN C.P. SCHOOL Powys
MOUNT STREET C.P. JUNIOR Powys
SENNYBRIDGE C.P. SCHOOL Powys
LLANRHAEADR YM MOCHNANT C.P. SCHOOL Powys
YSGOL GYMRAEG Y TRALLWNG Powys
LLANGEDWYN PRIMARY SCHOOL Powys
ST. MICHAEL'S C.I.W. SCHOOL Powys
ST MARY`S R.C. (A) SCHOOL Powys
Rhigos Primary School Rhondda Cynon Taf
Craig yr Hesg Primary School Rhondda Cynon Taf
TREALAW COUNTY PRIMARY SCHOOL Rhondda Cynon Taf
Cefn Primary School Rhondda Cynon Taf
Penywaun Community School Rhondda Cynon Taf
Penrhys Community Primary Rhondda Cynon Taf
BRYNCONIN CP SCHOOL Sir Benfro
YSGOL BRO INGLI Sir Benfro
MOUNT AIREY CP INFANTS Sir Benfro
CROESGOCH CP Sir Benfro
BROAD HAVEN CP SCHOOL Sir Benfro
GOLDEN GROVE CP Sir Benfro
YSGOL GLANNAU GWAUN Sir Benfro
Milford Haven CP Sir Benfro
HAVERFORDWEST VC SCHOOL Sir Benfro
ST TEILOS RC SCHOOL Sir Benfro
St Asaph Infants School Sir Ddinbych
Goytre Fawr Primary Sir Fynwy
ROGIET COUNTY PRIMARY Sir Fynwy
Durand Primary School Sir Fynwy
Castle Park Primary School Sir Fynwy
Magor V A Primary School Sir Fynwy
ST MARY'S R.C.P.SCHOOL Sir Fynwy
PENIEL Sir Gaerfyrddin
BANCFFOSFELEN Sir Gaerfyrddin
PONTIETS Sir Gaerfyrddin
TY-CROES Sir Gaerfyrddin
TALLEY Sir Gaerfyrddin
BRYNSARON Sir Gaerfyrddin
LLANPUMSAINT Sir Gaerfyrddin
FFWRNES Sir Gaerfyrddin
OLD ROAD Sir Gaerfyrddin
ABERNANT Sir Gaerfyrddin
RHYDAMAN Sir Gaerfyrddin
HAFODWENOG Sir Gaerfyrddin
CYNWYL ELFED Sir Gaerfyrddin
PONTYBEREM Sir Gaerfyrddin
BIGYN Sir Gaerfyrddin
Y DDWYLAN Sir Gaerfyrddin
Y BEDOL Sir Gaerfyrddin
MAES Y MORFA Sir Gaerfyrddin
PENTIP Sir Gaerfyrddin
Queensferry Community Primary School Sir y Fflint
Drury Primary School Sir y Fflint
St. Ethelwolds Sir y Fflint
Greenmeadow Primary Torfaen
YSGOL BRYN ONNEN Torfaen
Ysgol Min y Ddol Wrecsam
Ysgol Maes y Mynydd Wrecsam
Acton Primary Wrecsam
Minera Wrecsam
Brymbo Aided (St. Mary's) Wrecsam
Ysgol Gynradd Amlwch Ynys Môn
Ysgol Gynradd Bodedern Ynys Môn
Ysgol Gynradd Brynsiencyn Ynys Môn
Ysgol Penysarn Ynys Môn
Ysgol Santes Fair Ynys Môn