Ysgolion Uwchradd: Categori Oren

Ysgol Awdurdod lleol
Pencoedtre High School Bro Morgannwg
Willows High School Caerdydd
St. Illtyd's Catholic High School Caerdydd
Blackwood Comprehensive School Caerffili
St Cenydd School Caerffili
Risca Community Comprehensive Caerffili
HEOLDDU COMPREHENSIVE SCHOOL Caerffili
Lewis School Pengam Caerffili
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Caerffili
Islwyn High School Caerffili
Idris Davies School 3 to 18 Caerffili
The John Frost School Casnewydd
Penglais School Ceredigion
YSGOL GYFUN PENWEDDIG Ceredigion
Ysgol Bro Pedr Ceredigion
Ysgol Henry Richard Ceredigion
YSGOL DYFFRYN CONWY Conwy
Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda Gwynedd
Ysgol Dyffryn Nantlle Gwynedd
Bro Idris Gwynedd
Afon Taf High School Merthyr Tudful
Maesteg Comprehensive School Pen-y-bont ar Ogwr
Coleg Cymunedol Y Dderwen Pen-y-bont ar Ogwr
Ysgol Uwchradd Caereinion High School Powys
Llanfyllin High School Powys
Newtown High School Powys
Ysgol Maesydderwen Powys
Ysgol Calon Cymru Powys
Mountain Ash Comprehensive School Rhondda Cynon Taf
Treorchy Comprehensive School Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gyfun Rhydywaun Rhondda Cynon Taf
Haverfordwest VC Sir Benfro
Chepstow Comprehensive School Sir Fynwy
Caldicot School Sir Fynwy
St. David's High School Sir y Fflint
Croesyceiliog School Torfaen
Abersychan Comprehensive Torfaen
West Monmouth School Torfaen
YSGOL GYFUN GWYNLLYW Torfaen
YSGOL MORGAN LLWYD Wrecsam