Ysgolion Cynradd: Categori Melyn

Ysgol Awdurdod lleol
DANYGRAIG PRIMARY SCHOOL Abertawe
MORRISTON PRIMARY SCHOOL Abertawe
OYSTERMOUTH PRIMARY SCHOOL Abertawe
SKETTY PRIMARY SCHOOL Abertawe
TOWNHILL PRIMARY SCHOOL Abertawe
WAUN WEN SCHOOL Abertawe
CLWYD PRIMARY SCHOOL Abertawe
CWMGLAS PRIMARY SCHOOL Abertawe
BLAENYMAES PRIMARY SCHOOL Abertawe
Trallwn Primary School Abertawe
HENDREFOILAN PRIMARY Abertawe
Bishopston Primary School Abertawe
CASLLWCHWR PRIMARY SCHOOL Abertawe
Y.G.G. BRYNIAGO Abertawe
TRE UCHAF PRIMARY SCHOOL Abertawe
KNELSTON PRIMARY Abertawe
YSGOL GYMRAEG Y LOGIN FACH Abertawe
Y.G.G. Gellionnen Abertawe
Y.G.G. Llwynderw Abertawe
GWYROSYDD PRIMARY SCHOOL Abertawe
YGG TANYLAN Abertawe
Burlais Primary School Abertawe
Clydach Primary School Abertawe
Ysgol Gymraeg Y Cwm Abertawe
Gorseinon Primary School Abertawe
Brynhyfryd Primary School Abertawe
ST ILLTYDS PRIMARY Abertawe
ST JOSEPH'S R.C. PRIMARY Abertawe
SOFRYDD PRIMARY Blaenau Gwent
Ysgol Gymraeg Brohelyg Blaenau Gwent
GLYNCOED PRIMARY Blaenau Gwent
Ystruth Primary Blaenau Gwent
St. Illtyd's Primary School Blaenau Gwent
Coed y Garn Primary School Blaenau Gwent
ST MARY'S ROMAN CATHOLIC Blaenau Gwent
St. Joseph's R.C. Primary Blaenau Gwent
Ebbw Fawr Learning Community Blaenau Gwent
FAIRFIELD PRIMARY SCHOOL Bro Morgannwg
GLADSTONE PRIMARY SCHOOL Bro Morgannwg
High Street Primary School Bro Morgannwg
HOLTON PRIMARY SCHOOL Bro Morgannwg
LLANCARFAN PRIMARY SCHOOL Bro Morgannwg
RHWS COUNTY PRIMARY SCHOOL Bro Morgannwg
ST ILLTYD PRIMARY SCHOOL Bro Morgannwg
LLANDOUGH COUNTY PRIMARY Bro Morgannwg
Y BONT FAEN PRIMARY SCHOOL Bro Morgannwg
YSGOL IOLO MORGANWG Bro Morgannwg
Ysgol Gymraeg Dewi Sant Bro Morgannwg
Ysgol Y Ddraig Bro Morgannwg
ST NICHOLAS C/W PRIMARY SCHOOL Bro Morgannwg
PETERSTON-SUPER-ELY PRIMARY Bro Morgannwg
GWENFO C/W PRIMARY SCHOOL Bro Morgannwg
Wick and Marcross C/W Primary Bro Morgannwg
PENDOYLAN C/W PRIMARY SCHOOL Bro Morgannwg
St Helen's Catholic Primary School Bro Morgannwg
YSGOL GYMRAEG BRO MORGANNWG Bro Morgannwg
MILLBANK PRIMARY SCHOOL Caerdydd
ADAMSDOWN PRIMARY Caerdydd
ALBANY PRIMARY SCHOOL Caerdydd
ALLENSBANK PRIMARY SCHOOL Caerdydd
FAIRWATER PRIMARY SCHOOL Caerdydd
LANSDOWNE PRIMARY SCHOOL Caerdydd
PETER LEA PRIMARY SCHOOL Caerdydd
Pen-Y-Bryn Primary School Caerdydd
PENTREBANE PRIMARY SCHOOL Caerdydd
MOUNT STUART PRIMARY SCHOOL Caerdydd
CORYTON PRIMARY Caerdydd
YSGOL BRO EIRWG Caerdydd
YSGOL GYMRAEG PWLL COCH Caerdydd
GLADSTONE PRIMARY SCHOOL Caerdydd
Grangetown Primary School Caerdydd
Ysgol Glan Morfa Caerdydd
Ysgol Pen Y Pil Caerdydd
Ysgol Gymraeg Nant Caerau Caerdydd
Severn Primary Caerdydd
Trowbridge Primary Caerdydd
Ysgol Glan Ceubal Caerdydd
Howardian Primary School Caerdydd
Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad Caerdydd
ST CUTHBERT'S RC PRIMARY Caerdydd
St. Joseph's RC School Caerdydd
ST. MARY'S R.C. PRIMARY SCHOOL Caerdydd
ST PATRICK'S R C SCHOOL Caerdydd
LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL Caerdydd
ST MARY THE VIRGIN C/W PRIMARY SCHOOL Caerdydd
ALL SAINTS C/W PRIMARY Caerdydd
ST FAGANS CHURCH IN WALES Caerdydd
COED-Y-BRAIN PRIMARY Caerffili
Markham Primary Caerffili
CWMABER JUNIOR SCHOOL Caerffili
Pontllanfraith Primary School Caerffili
Deri Primary School Caerffili
PENTWYNMAWR PRIMARY SCHOOL Caerffili
DERWENDEG PRIMARY SCHOOL Caerffili
Waunfawr Primary Caerffili
Hengoed Primary Caerffili
RHYDRI PRIMARY SCHOOL Caerffili
Ty Isaf Infants School Caerffili
CWM IFOR PRIMARY SCHOOL Caerffili
YSGOL IFOR BACH Caerffili
UPPER RHYMNEY PRIMARY SCHOOL Caerffili
Ysgol Y Lawnt Caerffili
Machen Primary School Caerffili
Graig-y-Rhacca Primary and Nursery Community Caerffili
Park Primary Caerffili
Aberbargoed Primary School Caerffili
Tyn-Y-Wern Primary Caerffili
White Rose Primary School Caerffili
Ysgol Penalltau Caerffili
Maindee Primary Casnewydd
Somerton Primary Casnewydd
Llanmartin Junior & Infants Casnewydd
HIGH CROSS PRIMARY SCHOOL Casnewydd
Alway Primary School Casnewydd
Lliswerry Primary School Casnewydd
Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon Casnewydd
Tredegar Park Primary Casnewydd
Jubilee Park Primary School Casnewydd
Milton Primary School Casnewydd
Malpas Church in Wales Primary School Casnewydd
St Josephs R.C. Jnr. & Infts Casnewydd
St. Gabriel's R.C. Casnewydd
Charles Williams Church In Wales Primary School Casnewydd
Blaendulais Primary School Castell-nedd Port Talbot
YGG Cwmllynfell Castell-nedd Port Talbot
Creunant Primary School Castell-nedd Port Talbot
Crymlyn Primary School Castell-nedd Port Talbot
Cymer Afan Primary School Castell-nedd Port Talbot
Godre'rgraig Primary School Castell-nedd Port Talbot
Eastern Primary School Castell-nedd Port Talbot
Glyncorrwg Primary School Castell-nedd Port Talbot
Maesmarchog Community Primary School Castell-nedd Port Talbot
Sandfields Primary School Castell-nedd Port Talbot
Croeserw Primary School Castell-nedd Port Talbot
Tonnau Primary Community School Castell-nedd Port Talbot
Ynysfach Primary School Castell-nedd Port Talbot
YGG Cwm Nedd Castell-nedd Port Talbot
Tairgwaith Primary School Castell-nedd Port Talbot
YGG Trebannws Castell-nedd Port Talbot
Waunceirch Primary School Castell-nedd Port Talbot
Cilffriw Primary School Castell-nedd Port Talbot
YGG Tyle'r Ynn Castell-nedd Port Talbot
Coedffranc Primary School Castell-nedd Port Talbot
Pen Afan Primary Castell-nedd Port Talbot
Awel Y Mor Primary School Castell-nedd Port Talbot
Central Primary School Castell-nedd Port Talbot
Ysgol Carreg Hir Castell-nedd Port Talbot
St Joseph's Catholic Primary School (Neath) Castell-nedd Port Talbot
St Josephs Catholic Infant School Castell-nedd Port Talbot
Bryncoch CIW Primary School Castell-nedd Port Talbot
Alderman Davies CIW Primary School Castell-nedd Port Talbot
St Therese's Catholic Primary School Castell-nedd Port Talbot
St Josephs Catholic Junior School Castell-nedd Port Talbot
Ysgol Bae Baglan Castell-nedd Port Talbot
Ysgol Cwm Brombil Castell-nedd Port Talbot
YSGOL GYMUNEDOL CILCENNIN Ceredigion
YSGOL GYMUNEDOL CILIAU PARC Ceredigion
YSGOL GYMUNEDOL DIHEWYD Ceredigion
YSGOL GYMUNEDOL FELINFACH Ceredigion
YSGOL GYMUNEDOL LLANARTH Ceredigion
YSGOL GYMUNEDOL CEI NEWYDD Ceredigion
YSGOL GYMUNEDOL LLANFARIAN Ceredigion
YSGOL GYMUNEDOL LLWYNYREOS Ceredigion
YSGOL GYMUNEDOL RHYDYPENNAU Ceredigion
YSGOL GYMUNEDOL TALYBONT Ceredigion
YSGOL GYMUNEDOL PENPARC Ceredigion
YSGOL GYMUNEDOL PENRHYNCOCH Ceredigion
YSGOL RHOS HELYG Ceredigion
YSGOL GYNRADD DYFFRYN CLEDLYN Ceredigion
YSGOL WIRFODDOL MYFENYDD Ceredigion
ST PADARN'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL Ceredigion
Ysgol Bro Teifi Ceredigion
Ysgol Dolgarrog Conwy
Ysgol Betws y Coed Conwy
Ysgol Capelulo Conwy
Ysgol Dolwyddelan Conwy
Ysgol Tudno Conwy
Ysgol Penmachno Conwy
Ysgol Talhaiarn Conwy
Ysgol Babanod Mochdre Conwy
Ysgol Tal-y-Bont Conwy
Ysgol Glan Morfa Conwy
Ysgol Bod Alaw Conwy
Ysgol Craig y Don Conwy
Ysgol Cerrigydrudion Conwy
Ysgol Llannefydd Conwy
Ysgol Bro Aled, Llansannan Conwy
Ysgol Gynradd Bro Cernyw Conwy
Ysgol Sant Elfod Conwy
Ysgol Capel Garmon Conwy
Ysgol Glan Conwy Conwy
Ysgol Cynfran Conwy
Ysgol Iau Hen Golwyn Conwy
Ysgol Cystennin Conwy
Ysgol Pentrefoelas Conwy
Ysgol Babanod Llanfairfechan Conwy
Ysgol Llangelynnin Conwy
Ysgol St. George Conwy
Ysgol Eglwysbach Conwy
Ysgol Llanddulas Conwy
Ysgol Betws yn Rhos Conwy
Ysgol Bodafon Conwy
Ysgol Bendigaid William Davies Conwy
Ysgol Sant Joseph Conwy
Ysgol y Plas Conwy
Ysgol Gwaun Gyfni Gwynedd
YSGOL ABERSOCH Gwynedd
YSGOL BEDDGELERT Gwynedd
Ysgol Gynradd Chwilog Gwynedd
YSGOL CRUD-Y-WERIN Gwynedd
Ysgol Felinwnda Gwynedd
Ysgol Gynradd Llanaelhaearn Gwynedd
Ysgol Gynradd Llangybi Gwynedd
Ysgol Gynradd Llanllyfni Gwynedd
Ysgol Baladeulyn Gwynedd
Ysgol Gynradd Nebo Gwynedd
Ysgol Gymuned Penisarwaun Gwynedd
Ysgol Gynradd Rhostryfan Gwynedd
YSGOL SARN BACH Gwynedd
YSGOL Y GORLAN Gwynedd
Ysgol yr Eifl Gwynedd
Ysgol Glancegin Gwynedd
Ysgol Babanod Coedmawr Gwynedd
Ysgol Cymerau Gwynedd
Ysgol Bro Tegid Gwynedd
Ysgol y Traeth Gwynedd
Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas Gwynedd
Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy Gwynedd
Ysgol Bro Cynfal Gwynedd
Ysgol Edmwnd Prys Gwynedd
Ysgol Gynradd Llanbedr Gwynedd
Ysgol Gynradd Pennal Gwynedd
Ysgol Gynradd Tanygrisiau Gwynedd
Ysgol Gynradd Penybryn Gwynedd
Ysgol Bro Hedd Wyn Gwynedd
Ysgol Tanycastell Gwynedd
Ysgol Craig y Deryn Gwynedd
Ysgol Bro Llifon Gwynedd
YSGOL FOEL GRON Gwynedd
Ysgol Gynradd Llandwrog Gwynedd
Ysgol Santes Helen Gwynedd
Ysgol Ein Harglwyddes Gwynedd
Ysgol Beuno Sant Gwynedd
Abercanaid Community Merthyr Tudful
Caedraw Primary Merthyr Tudful
Gellifaelog Primary School Merthyr Tudful
PANTYSGALLOG PRIMARY SCHOOL Merthyr Tudful
COED Y DDERWEN PRIMARY SCHOOL Merthyr Tudful
Twynyrodyn Community School Merthyr Tudful
Dowlais Primary School Merthyr Tudful
Geotre Primary School Merthyr Tudful
St. Illtyds R.C. Merthyr Tudful
St Aloysius RC Merthyr Tudful
Betws Primary School Pen-y-bont ar Ogwr
Blaengarw Primary Pen-y-bont ar Ogwr
Bryntirion Infants Pen-y-bont ar Ogwr
Coety Primary Pen-y-bont ar Ogwr
FFALDAU Pen-y-bont ar Ogwr
LLANGYNWYD PRIMARY SCHOOL Pen-y-bont ar Ogwr
NANTYFFYLLON PRIMARY SCHOOL Pen-y-bont ar Ogwr
NOTTAGE COUNTY PRIMARY Pen-y-bont ar Ogwr
Pil Primary Pen-y-bont ar Ogwr
Trelales Primary School Pen-y-bont ar Ogwr
CROESTY PRIMARY SCHOOL Pen-y-bont ar Ogwr
CORNELI PRIMARY Pen-y-bont ar Ogwr
YSGOL GYMRAEG BRO OGWR Pen-y-bont ar Ogwr
YSGOL Y FERCH O'R SGER Pen-y-bont ar Ogwr
Y G G Cwm Garw Pen-y-bont ar Ogwr
Caerau Primary School Pen-y-bont ar Ogwr
Tremains Primary School Pen-y-bont ar Ogwr
Archdeacon John Lewis C in W Pen-y-bont ar Ogwr
ABERMULE PRIMARY SCHOOL Powys
BERRIEW C.P. SCHOOL Powys
CARREGHOFA C.P. SCHOOL Powys
MEIFOD C.P. SCHOOL Powys
PONTROBERT C.P. SCHOOL Powys
YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN Powys
MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL Powys
LLANBISTER C.P. SCHOOL Powys
LLANDRINDOD WELLS C.P. SCHOOL Powys
LLANFIHANGEL RHYDITHON C.P. Powys
CROSSGATES C.P. SCHOOL Powys
BUILTH WELLS C.P. SCHOOL Powys
CRICKHOWELL C.P. SCHOOL Powys
CRADOC C.P. SCHOOL Powys
LLANGYNIDR C.P. SCHOOL Powys
IRFON VALLEY C.P. SCHOOL Powys
YSGOL RHIW BECHAN Powys
YSGOL BRO CYNLLAITH Powys
YSGOL Y MYNYDD DU Powys
LLANFECHAIN C.I.W. SCHOOL Powys
MONTGOMERY C.I.W. SCHOOL Powys
FORDEN C.I.W. SCHOOL Powys
LLANDYSILIO C.I.W. SCHOOL Powys
CASTLE CAEREINION C.I.W. Powys
YSGOL TREFONNEN CHURCH IN WALES COMMUNITY PRIMARY Powys
KNIGHTON C.I.W. SCHOOL Powys
RHAYADER C.I.W. SCHOOL Powys
WELSHPOOL CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL Powys
LLANSANTFFRAID C.I.W.A. Powys
PRIORY CHURCH IN WALES SCHOOL Powys
YSGOL GYNRADD LLANERFYL Powys
Ysgol Bro Hyddgen Powys
PENDERYN PRIMARY Rhondda Cynon Taf
OAKLANDS PRIMARY SCHOOL Rhondda Cynon Taf
Alaw Primary School Rhondda Cynon Taf
ABERNANT COUNTY PRIMARY Rhondda Cynon Taf
BODRINGALLT PRIMARY SCHOOL. Rhondda Cynon Taf
Coedylan Primary School Rhondda Cynon Taf
Caegarw Primary School Rhondda Cynon Taf
Caradog Primary School Rhondda Cynon Taf
Ffynnon Taf Primary School Rhondda Cynon Taf
HAWTHORN PRIMARY SCHOOL Rhondda Cynon Taf
LLANILLTUD FAERDREF PRIMARY Rhondda Cynon Taf
GELLI PRIMARY SCHOOL Rhondda Cynon Taf
Hafod Primary School Rhondda Cynon Taf
CWMDAR COUNTY PRIMARY SCHOOL Rhondda Cynon Taf
Pontyclun Primary Rhondda Cynon Taf
Trallwng Infants School Rhondda Cynon Taf
PENGEULAN PRIMARY Rhondda Cynon Taf
Pontrhondda Primary School Rhondda Cynon Taf
Trehopcyn Primary Rhondda Cynon Taf
PONTYGWAITH PRIMARY SCHOOL Rhondda Cynon Taf
TREROBART PRIMARY SCHOOL Rhondda Cynon Taf
Y.G.G.PONTSIONNORTON school Rhondda Cynon Taf
HEOL Y CELYN BILINGUAL PRIMARY Rhondda Cynon Taf
Y.G.G.ABERDAR Rhondda Cynon Taf
TYLORSTOWN PRIMARY SCHOOL Rhondda Cynon Taf
Tref-y-Rhyg Primary School Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gymraeg Tonyrefail Rhondda Cynon Taf
YSGOL GYNRADD GYMRAEG YNYSWEN Rhondda Cynon Taf
Y. G. G. G. Llantrisant Rhondda Cynon Taf
YSGOL GYMRAEG BODRINGALLT Rhondda Cynon Taf
Y.G.G. Llyn-y-Forwyn Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gymraeg Abercynon Rhondda Cynon Taf
YGG BRONLLWYN School Rhondda Cynon Taf
MISKIN PRIMARY Rhondda Cynon Taf
Hendreforgan Primary School Rhondda Cynon Taf
Penyrenglyn Primary Rhondda Cynon Taf
Gwauncelyn Primary School Rhondda Cynon Taf
Penrhiwceibr Primary Rhondda Cynon Taf
Ynyshir Community Primary Rhondda Cynon Taf
Aberdare Park Primary Rhondda Cynon Taf
Maerdy Primary School Rhondda Cynon Taf
Cwmbach Community Primary Rhondda Cynon Taf
Ynysboeth Community Primary Rhondda Cynon Taf
Cymmer Primary Rhondda Cynon Taf
Cwmaman Primary Rhondda Cynon Taf
Our Lady's R.C. Rhondda Cynon Taf
S.S.Gabriel and Raphael Prim Rhondda Cynon Taf
St. Margaret's Catholic Primary School Rhondda Cynon Taf
ABERDARE TOWN C IN W PRIMARY Rhondda Cynon Taf
Ysgol Nantgwyn Rhondda Cynon Taf
Tonyrefail Community School Rhondda Cynon Taf
EGLWYSWRW CP Sir Benfro
GOODWICK CP SCHOOL Sir Benfro
JOHNSTON CP SCHOOL Sir Benfro
HOOK CP SCHOOL Sir Benfro
LLANYCHLLWYDOG CP SCHOOL Sir Benfro
MAENCLOCHOG CP SCHOOL Sir Benfro
NARBERTH CP SCHOOL Sir Benfro
ST DOGMAELS CP Sir Benfro
STEPASIDE CP SCHOOL Sir Benfro
ROCH CP SCHOOL Sir Benfro
YSGOL CLYDAU Sir Benfro
YSGOL Y FRENNI Sir Benfro
PRENDERGAST CP SCHOOL Sir Benfro
PENNAR COMMUNITY SCHOOL Sir Benfro
NEYLAND COMMUNITY SCHOOL Sir Benfro
YSGOL HAFAN Y MOR Sir Benfro
CILGERRAN VC SCHOOL Sir Benfro
COSHESTON VC SCHOOL Sir Benfro
ST FLORENCE VC SCHOOL Sir Benfro
TENBY CHURCH IN WALES VOLUNTARY CONTROLLED SCHOOL Sir Benfro
PENRHYN CHURCH IN WALES VC SCHOOL Sir Benfro
GELLISWICK CHURCH IN WALES VC PRIMARY SCHOOL Sir Benfro
HOLY NAME RC SCHOOL Sir Benfro
MARY IMMACULATE RC SCHOOL Sir Benfro
ST AIDANS VA SCHOOL Sir Benfro
ST MARKS VA SCHOOL Sir Benfro
Ysgol Caer Elen Sir Benfro
Ysgol Penrhyn Dewi Sir Benfro
Ysgol Hiraddug Sir Ddinbych
Ysgol Y Castell CP Sir Ddinbych
Ysgol y Faenol Sir Ddinbych
Ysgol Dewi Sant Sir Ddinbych
Ysgol Melyd Sir Ddinbych
Ysgol Bodfari Sir Ddinbych
Ysgol Cefn Meiriadog Sir Ddinbych
Frongoch Juniors Sir Ddinbych
Ysgol Henllan Sir Ddinbych
Ysgol Bryn Clwyd Sir Ddinbych
Ysgol Gellifor Sir Ddinbych
Ysgol Pentrecelyn Sir Ddinbych
Ysgol Betws Gwerful Goch Sir Ddinbych
Ysgol Carrog Sir Ddinbych
Ysgol Caer Drewyn Sir Ddinbych
Ysgol Bro Elwern Sir Ddinbych
Ysgol Y Llys Sir Ddinbych
Ysgol Bryn Collen Sir Ddinbych
Ysgol Bro Famau Sir Ddinbych
Ysgol Clawdd Offa Sir Ddinbych
Ysgol Pendref Sir Ddinbych
Ysgol Carreg Emlyn Sir Ddinbych
Ysgol Tremeirchion Sir Ddinbych
Ysgol Llanbedr Sir Ddinbych
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd Sir Ddinbych
Ysgol Borthyn Sir Ddinbych
Ysgol Mair Catholic Primary School Sir Ddinbych
Ysgol Trefnant Sir Ddinbych
Pembroke Primary Sir Fynwy
Llandogo Primary Sir Fynwy
Trellech Junior & Infants Sir Fynwy
Ysgol Gymraeg Y Fenni Sir Fynwy
Deri View Primary School Sir Fynwy
Dewstow Sir Fynwy
Raglan Primary Sir Fynwy
Osbaston Church in Wales School Sir Fynwy
Our Lady & St Michael's RC Sir Fynwy
ARCHBISHOP ROWAN WILLIAMS VA Sir Fynwy
CEFNEITHIN Sir Gaerfyrddin
DREFACH Sir Gaerfyrddin
LLECHYFEDACH Sir Gaerfyrddin
TYMBL Sir Gaerfyrddin
GORSLAS Sir Gaerfyrddin
CROSS HANDS Sir Gaerfyrddin
LLANGAIN Sir Gaerfyrddin
BANCYFELIN Sir Gaerfyrddin
MEIDRIM Sir Gaerfyrddin
BETWS Sir Gaerfyrddin
BLAENAU Sir Gaerfyrddin
LLANEDI Sir Gaerfyrddin
FFAIRFACH Sir Gaerfyrddin
CWRT HENRI Sir Gaerfyrddin
LLANGADOG Sir Gaerfyrddin
RHYS PRICHARD Sir Gaerfyrddin
LLANMILOE Sir Gaerfyrddin
DAFEN Sir Gaerfyrddin
PUM HEOL Sir Gaerfyrddin
LLANSTEFFAN Sir Gaerfyrddin
LLANNON Sir Gaerfyrddin
MYRDDIN Sir Gaerfyrddin
PARC Y TYWYN Sir Gaerfyrddin
LLANDYBIE Sir Gaerfyrddin
TEILO SANT Sir Gaerfyrddin
LLANYBYDDER Sir Gaerfyrddin
HALFWAY Sir Gaerfyrddin
PWLL Sir Gaerfyrddin
PENYGAER Sir Gaerfyrddin
Y CASTELL Sir Gaerfyrddin
GWENLLIAN Sir Gaerfyrddin
DEWI SANT Sir Gaerfyrddin
STEBONHEATH Sir Gaerfyrddin
GRIFFITH JONES Sir Gaerfyrddin
Y FRO Sir Gaerfyrddin
CARREG HIRFAEN Sir Gaerfyrddin
CAE'R FELIN Sir Gaerfyrddin
BRO BRYNACH Sir Gaerfyrddin
BRYN TEG Sir Gaerfyrddin
BRO BANW Sir Gaerfyrddin
PENRHOS Sir Gaerfyrddin
ABERGWILI Sir Gaerfyrddin
LAUGHARNE Sir Gaerfyrddin
LLANDDAROG Sir Gaerfyrddin
FERRYSIDE Sir Gaerfyrddin
LLANLLWNI Sir Gaerfyrddin
ST MARY'S (CARMARTHEN) Sir Gaerfyrddin
MODEL Sir Gaerfyrddin
Ysgol Glan Aber Sir y Fflint
Westwood CP Sir y Fflint
Bryn Garth CP Sir y Fflint
Ysgol Gymraeg Mornant Sir y Fflint
Ysgol Estyn Community School Sir y Fflint
Lixwm CP School Sir y Fflint
Ysgol Glanrafon Sir y Fflint
Trelogan Primary Sir y Fflint
Bryn Pennant CP Sir y Fflint
Rhos Helyg School Sir y Fflint
Ysgol Terrig Sir y Fflint
Gwernymynydd CP School Sir y Fflint
Ysgol y Foel, Cilcain Sir y Fflint
Brynford CP Sir y Fflint
Saltney Ferry CP Sir y Fflint
Y Waun Sir y Fflint
Abermorddu CP School Sir y Fflint
Ysgol Derwenfa CP Sir y Fflint
Penarlag CP Sir y Fflint
Owen Jones CP Sir y Fflint
Gronant Primary School Sir y Fflint
Ysgol Gymraeg Croes Atti Sir y Fflint
Ysgol Parc y Llan Sir y Fflint
Ysgol Ty Ffynnon Sir y Fflint
Ysgol Maes Y Felin Sir y Fflint
Nannerch V.C.P. School Sir y Fflint
St Mary's Sir y Fflint
St Winefrides Sir y Fflint
St David's Catholic Primary School Sir y Fflint
St Anthony's Catholic Primary Sir y Fflint
Venerable Edward Morgan RC Sir y Fflint
Trelawnyd Sir y Fflint
Ysgol y Llan VA Primary School Whitford Sir y Fflint
Nercwys VA Sir y Fflint
Llantarnam Community Primary School Torfaen
Cwmffrwdoer Primary Torfaen
Blenheim Road Community Primary School Torfaen
Nant Celyn Primary School Torfaen
Ysgol Panteg Torfaen
Blaenavon Heritage VC Primary School Torfaen
Henllys Church in Wales Torfaen
Padre Pio RC Primary School Torfaen
Froncysyllte Wrecsam
Garth CP Wrecsam
Ysgol Cynddelw Wrecsam
Llanarmon DC School Wrecsam
Pontfadog Wrecsam
Ysgol Maes-y-Llan Wrecsam
BWLCHGWYN SCHOOL Wrecsam
Ysgol Tan-y-Fron Wrecsam
Black Lane C P School Wrecsam
Ysgol Bryn Tabor Wrecsam
Holt C.P. School Wrecsam
Ysgol Bodhyfryd Wrecsam
Ysgol Plas Coch Wrecsam
Penygelli C P School Wrecsam
Ysgol Penrhyn New Broughton CP Wrecsam
Gwenfro Community Primary Wrecsam
Park Community Primary School Llay Wrecsam
Gwersyllt Community Primary School Wrecsam
Penycae Community Primary School Wrecsam
Ysgol Y Waun Wrecsam
Ysgol Bro Alun Wrecsam
Ysgol Yr Hafod, Johnstown Wrecsam
Borras Park Community Primary Wrecsam
Pentre CIW Voluntary Controlled Wrecsam
Eyton Primary School Wrecsam
BORDERBROOK SCHOOL Wrecsam
BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A Wrecsam
Madras VA School Wrecsam
St Chad's Church in Wales Aided School Wrecsam
All Saints Voluntary Aided Sch Wrecsam
St Anne's Catholic Primary Wrecsam
St Mary's Overton Wrecsam
St Paul's Voluntary Aided Wrecsam
Ysgol Gynradd Beaumaris Ynys Môn
Ysgol Gymuned Bodffordd Ynys Môn
Ysgol Cemaes Ynys Môn
Ysgol Gymuned Dwyran Ynys Môn
Ysgol Esceifiog Ynys Môn
Ysgol Gynradd Garreglefn Ynys Môn
Ysgol Gymuned y Ffridd Ynys Môn
Ysgol Gymuned Moelfre Ynys Môn
Ysgol Gynradd Llanbedrgoch Ynys Môn
Ysgol Gymuned Llanfechell Ynys Môn
YSGOL GYNRADD LLANGOED Ynys Môn
Ysgol Henblas Ynys Môn
Ysgol Pencarnisiog Ynys Môn
Ysgol Gymuned Pentraeth Ynys Môn
Ysgol Santes Gwenfaen Ynys Môn
Ysgol Gynradd Rhosneigr Ynys Môn
Ysgol Gynradd Talwrn Ynys Môn
Ysgol Gymuned y Fali Ynys Môn
Ysgol Llanfawr Ynys Môn
Ysgol Gynradd Niwbwrch Ynys Môn
Ysgol Gynradd Y Tywyn Ynys Môn
Ysgol Gynradd Llandegfan Ynys Môn
Ysgol Gynradd y Borth Ynys Môn
Ysgol Gynradd Kingsland Ynys Môn
Rhyd y Llan Ynys Môn
Ysgol Gynradd Llangaffo Ynys Môn
Cybi Ynys Môn