Ysgolion Uwchradd: Categori Melyn

Ysgol Awdurdod lleol
MORRISTON COMPREHENSIVE Abertawe
PENTREHAFOD SCHOOL Abertawe
Penyrheol Comprehensive School Abertawe
BIRCHGROVE Abertawe
Dylan Thomas Community School Abertawe
Ebbw Fawr Learning Community Blaenau Gwent
LLANTWIT MAJOR SCHOOL Bro Morgannwg
St Cyres Comprehensive School Bro Morgannwg
Whitmore High School Bro Morgannwg
St Richard Gwyn Catholic High School Bro Morgannwg
YSGOL GYMRAEG BRO MORGANNWG Bro Morgannwg
Cantonian High School Caerdydd
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Caerdydd
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Caerdydd
Eastern High Caerdydd
CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL Caerdydd
Whitchurch High School Caerdydd
Newbridge School Caerffili
St Martin's School Caerffili
Lewis Girls' Comprehensive School Caerffili
Lliswerry High School Casnewydd
Caerleon Comprehensive School Casnewydd
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed Casnewydd
Cymer Afan Comprehensive School Castell-nedd Port Talbot
Cefn Saeson Comprehensive School Castell-nedd Port Talbot
Llangatwg Community School Castell-nedd Port Talbot
St Joseph's RC School and 6th Form Centre Castell-nedd Port Talbot
Ysgol Bae Baglan Castell-nedd Port Talbot
Ysgol Cwm Brombil Castell-nedd Port Talbot
GYFUN ABERAERON COMPREHENSIVE Ceredigion
Ysgol Bro Teifi Ceredigion
Ysgol Aberconwy Conwy
Ysgol Emrys ap Iwan Conwy
Eirias High School Conwy
Ysgol Bryn Elian Conwy
YSGOL EIFIONYDD Gwynedd
Ysgol Y Moelwyn Gwynedd
Ysgol Y Berwyn Gwynedd
Ysgol Tryfan Gwynedd
Ysgol Syr Hugh Owen Gwynedd
Ysgol Glan y Mor Gwynedd
Cynffig Comprehensive Pen-y-bont ar Ogwr
Bryntirion Comprehensive. Pen-y-bont ar Ogwr
PENCOED COMPREHENSIVE Pen-y-bont ar Ogwr
Brynteg School Pen-y-bont ar Ogwr
LLANIDLOES HIGH SCHOOL Powys
Ysgol Bro Hyddgen Powys
The Pontypridd High School Rhondda Cynon Taf
Hawthorn High School Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gyfun Garth Olwg Rhondda Cynon Taf
Ferndale Community School Rhondda Cynon Taf
St.John Baptist High School Rhondda Cynon Taf
Ysgol Nantgwyn Rhondda Cynon Taf
Tonyrefail Community School Rhondda Cynon Taf
Ysgol Bro Gwaun Sir Benfro
Ysgol Caer Elen Sir Benfro
Ysgol Penrhyn Dewi Sir Benfro
Rhyl High School Sir Ddinbych
Prestatyn High School Sir Ddinbych
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd Sir Ddinbych
Ysgol Dinas Bran Sir Ddinbych
Ysgol Dyffryn Aman Sir Gaerfyrddin
Ysgol Gyfun Emlyn Sir Gaerfyrddin
Queen Elizabeth High School Sir Gaerfyrddin
Dyffryn Taf Sir Gaerfyrddin
St John Lloyd Catholic Comprehensive School Sir Gaerfyrddin
Hawarden High School Sir y Fflint
Maes Garmon Sir y Fflint
Flint High School Sir y Fflint
Connah's Quay High School Sir y Fflint
Argoed School Sir y Fflint
St. Richard Gwyn Catholic High School Sir y Fflint
Grango Wrecsam
Darland High School Wrecsam
Ysgol Rhiwabon Wrecsam
Ysgol Syr Thomas Jones Ynys Môn
Ysgol Uwchradd Caergybi Ynys Môn
Ysgol David Hughes Ynys Môn
Ysgol Uwchradd Bodedern Ynys Môn