Ysgolion Uwchradd: Categori Gwyrdd

Ysgol Awdurdod lleol
Cefn Hengoed Abertawe
OLCHFA SCHOOL Abertawe
BISHOP GORE SCHOOL Abertawe
Gowerton Comprehensive School Abertawe
BISHOPSTON COMPREHENSIVE Abertawe
Pontarddulais Comprehensive School Abertawe
Ysgol Gyfun Gwyr Abertawe
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe Abertawe
Bishop Vaughan School Abertawe
Tredegar Comprehensive School Blaenau Gwent
COWBRIDGE COMPREHENSIVE SCHOOL Bro Morgannwg
Stanwell School Bro Morgannwg
CARDIFF HIGH SCHOOL Caerdydd
Fitzalan High School Caerdydd
Llanishen High School Caerdydd
Cathays High School Caerdydd
Radyr Comprehensive School Caerdydd
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern Caerdydd
Mary Immaculate High School Caerdydd
Bishop of Llandaff Church in Wales High School Caerdydd
St Teilo's C-in-W High School Caerdydd
Bassaleg School Casnewydd
St Joseph's RC High School Casnewydd
Cwmtawe Community School Castell-nedd Port Talbot
Dwr Y Felin Comprehensive School Castell-nedd Port Talbot
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur Castell-nedd Port Talbot
Ysgol Uwchradd Aberteifi Ceredigion
YSGOL Y CREUDDYN Conwy
Ysgol Botwnnog Gwynedd
Ysgol Brynrefail Gwynedd
YSGOL UWCHRADD TYWYN Gwynedd
Ysgol Friars Gwynedd
PEN-Y-DRE HIGH SCHOOL Merthyr Tudful
Bishop Hedley High School Merthyr Tudful
PORTHCAWL COMPREHENSIVE SCHOOL Pen-y-bont ar Ogwr
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd Pen-y-bont ar Ogwr
Archbishop McGrath Catholic School Pen-y-bont ar Ogwr
WELSHPOOL HIGH SCHOOL Powys
Gwernyfed High School Powys
Crickhowell High School Powys
Bryncelynnog Comprehensive School Rhondda Cynon Taf
Y Pant Comprehensive Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda Rhondda Cynon Taf
Cardinal Newman R.C. Rhondda Cynon Taf
Ysgol Llanhari Rhondda Cynon Taf
Ysgol y Preseli Sir Benfro
Ysgol Brynhyfryd Sir Ddinbych
St Brigid's School Sir Ddinbych
Monmouth Comprehensive School Sir Fynwy
King Henry VIII Comprehensive Sir Fynwy
Coedcae School Sir Gaerfyrddin
Ysgol Gyfun Y Strade Sir Gaerfyrddin
Glan-y-Mor School Sir Gaerfyrddin
Bryngwyn School Sir Gaerfyrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin Sir Gaerfyrddin
Ysgol Maes Y Gwendraeth Sir Gaerfyrddin
Ysgol Bro Dinefwr Sir Gaerfyrddin
Alun School Sir y Fflint
Elfed High School Sir y Fflint
Castell Alun High School Sir y Fflint
St. Albans R.C. High School Torfaen
St Joseph's Catholic and Anglican High Wrecsam
THE MAELOR SCHOOL Wrecsam
Ysgol Gyfun Llangefni Ynys Môn