Ysgolion arbennig: Y canlyniadau

Ysgol Awdurdod lleol Categori
Ysgol Pen-y-Bryn Abertawe Gwyrdd
Ysgol Crug Glas Abertawe Melyn
Penycwm Special School Blaenau Gwent Gwyrdd
The River Centre 3-16 Learning Community Blaenau Gwent Melyn
Ysgol Y Deri Bro Morgannwg Gwyrdd
Greenhill Special School Caerdydd Gwyrdd
Ty-Gwyn Special School Caerdydd Gwyrdd
The Hollies School Caerdydd Gwyrdd
The Court School Caerdydd Melyn
Woodlands High School Caerdydd Melyn
Riverbank School Caerdydd Melyn
Meadowbank Special School Caerdydd Melyn
Trinity Fields Special School Caerffili Gwyrdd
Maes Ebbw Special Casnewydd Melyn
Ysgol Bryn Derw Casnewydd Melyn
Ysgol Maes Y Coed Castell-nedd Port Talbot Gwyrdd
Ysgol Hendrefelin Castell-nedd Port Talbot Melyn
Ysgol Y Gogarth Conwy Gwyrdd
Ysgol Pendalar Gwynedd Melyn
Ysgol Hafod Lon Gwynedd Melyn
Greenfield School Merthyr Tudful Gwyrdd
Heronsbridge Special School Pen-y-bont ar Ogwr Gwyrdd
Ysgol Bryn Castell Pen-y-bont ar Ogwr Gwyrdd
Brynllywarch Hall School Powys Oren
Ysgol Cedewain Powys Oren
Ysgol Penmaes Powys Melyn
Maesgwyn Rhondda Cynon Taff Gwyrdd
Ysgol Hen Felin Rhondda Cynon Taff Gwyrdd
Ysgol Ty Coch Rhondda Cynon Taff Gwyrdd
Park Lane Special School Rhondda Cynon Taff Melyn
Portfield School Sir Benfro Gwyrdd
Ysgol Tir Morfa Sir Ddinbych Gwyrdd
Ysgol Plas Brondyffryn Sir Ddinbych Melyn
Mounton House Sir Fynwy Melyn
Rhydygors School & Support Services Sir Gaerfyrddin Oren
Ysgol Heol Goffa Sir Gaerfyrddin Gwyrdd
Ysgol Maes Hyfryd Sir y Fflint Gwyrdd
Pen Coch Sir y Fflint Melyn
Crownbridge Special school Torfaen Gwyrdd
St Christophers School Wrecsam Gwyrdd
Canolfan Addysg Y Bont Ynys Môn Oren