Achos ceisio llofruddio pensiynwraig: Dyn gerbron llys

Ffordd Garnswllt
Image caption Cafodd y ddynes ei darganfod mewn cyflwr difrifol yn ei chartref ar Ffordd Garnswllt

Mae dyn lleol 40 oed wedi bod o flaen ynadon yn Abertawe ar ôl cael ei gyhuddo o geisio llofruddio dynes 72 oed ym Mhontarddulais.

Mae Ruth Yandle mewn cyflwr difrifol ond sefydlog yn yr ysbyty wedi'r ymosodiad ar 9 Ionawr yn ei chartref yn Ffordd Garnswllt.

Fe siaradodd Jeffrey Paul Lloyd ond i gadarnhau ei enw a chyfeiriad, a doedd dim cais am fechnïaeth.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa ac mae disgwyl iddo fynd o flaen Llys y Goron Abertawe ar 4 Mawrth.

Mae Mr Lloyd hefyd wedi ei gyhuddo o ladrata.

Clywodd yr ynadon bod y bensiynwraig wedi cael gwaedlif ar yr ymennydd o ganlyniad cael ei tharo yn ei phen gyda throsol.

Mae Heddlu'r De'n parhau i apelio am wybodaeth, ac yn ceisio dod o hyd i bwrs lleder porffor a gwyrdd a gafodd ei gymryd, o bosib, yn ystod yr ymosodiad.