Cyhuddo dau ddyn o droseddau caethwasiaeth fodern

Cyhoeddwyd
Heddlu

Mae dau ddyn wedi eu cyhuddo o droseddau'n ymwneud â chaethwasiaeth fodern ac ymosod.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod y dynion, 48 a 19 oed, wedi eu harestio nos Fercher a bore Gwener ar amheuaeth o gaethiwo.

Bydd y ddau ddyn, o ardal Jersey Marine, Castell-nedd Port Talbot, yn ymddangos yn y llys ar 2 Chwefror.

Dywedodd yr heddlu bod dyn 20 oed yn yr ysbyty ac yn cael cefnogaeth swyddogion arbenigol.