Arestio dyn wedi i gar daro seiclwyr yn Sir Fynwy

Cyhoeddwyd
Police tape

Dywed Heddlu Gwent eu bod wedi arestio dyn ar ôl i dri seiclwr gael eu hanafu wedi gwrthdrawiad yn Sir Fynwy.

Cafodd y tri eu cludo i ysbytai yng Nghaerdydd a'r Fenni yn dilyn y gwrthdrawiad ym mhentref Llanllywel, ger Brynbuga tua 16:00 ddydd Sul.

Mae'r heddlu yn parhau i holi dyn 40 oed ar amheuaeth o achosi anafiadau drwy yrru'n beryglus, gyrru tra dan ddylanwad alcohol, a methu a stopio ar ôl gwrthdrawiad.

Dywed llefarydd eu bod yn apelio am dystion i'r digwyddiad.

Cafodd dau o'r tri seiclwr eu cludo i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ar ôl y gwrthdrawiad gydag anafiadau difrifol.

Dywedodd llefarydd fod un ohonynt wedi ei ryddhau, ond bod y llall yn parhau i dderbyn triniaeth gydag anafiadau difrifol iawn.

Aed â'r trydydd seiclwr i Ysbyty Nevill Hall, Y Fenni, gyda man anafiadau a chafodd ei ryddhau yn ddiweddarach.