Cwis: Ym mha fand oedd rhain?

Maen nhw'n adnabyddus heddiw fel gwleidyddion, academyddion, cyflwynwyr teledu, prifeirdd… yn syml y nhw ydi pileri ein cymdeithas. Ond roedden nhw unwaith yn ifanc ac yn ffôl ac mewn band roc a rôl.

I gyd-fynd efo dathliadau Dydd Miwsig Cymru mae cwis Cymru Fyw wedi treulio ychydig oriau yn Oriel Anfarwolion y Sin Roc Gymraeg, ac wedi dod o hyd i ambell beth difyr yng nghorneli tywyll yr ystafell.

Felly pa berson adnabyddus sydd wedi hawlio lle yn hanes y byd pop Cymraeg?


Lluniau: GanMed64, Rhiannon Williams


Hefyd o ddiddordeb:

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig