Agor a gohirio cwest i farwolaeth Emiliano Sala

Cyhoeddwyd
Emiliano SalaFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae'r cwest i farwolaeth y pêl-droediwr, Emiliano Sala wedi cael ei agor a'i ohirio.

Fe gadarnhaodd Heddlu Dorset nos Iau mai corff yr Archentwr 28 oed, oedd newydd ymuno â Chlwb Pêl-droed Caerdydd, gafodd ei godi nos Fercher ddiwethaf o weddillion awyren a blymiodd i Fôr Udd ar 21 Ionawr.

Clywodd y gwrandawiad yn Llys Crwner Bournemouth bod anafiadau i'r pen a'r corff wedi eu cofnodi fel achos y farwolaeth a bod y corff wedi ei adnabod trwy olion bysedd.

Mae'r heddlu, y Gangen Ymchwilio i Ddamweiniau Awyr (AAIB) a'r Awdurdod Hedfan Sifil (CAA) yn parhau i ymchwilio i'r achos.

Mae disgwyl i'r ymholiadau hynny gymryd rhwng chwech a 12 mis i'w cwblhau.

Roedd Sala yn teithio o Nantes i Gaerdydd gyda'r peilot David Ibbotson mewn awyren fechan Piper Malibu pan ddiflannodd yr awyren yn ardal Guernsey.

Mae'r cwest yn cael ei gynnal yn Dorset, oherwydd i harbwr Portland yn y sir honno y cafodd corff Sala ei gludo wedi'r cyrch i'w godi o weddillion yr awyren ar wely'r môr.

Mae corff Mr Ibbotson yn dal ar goll wedi i'r awdurdodau wneud penderfyniad "anodd" i ddod â'r chwilio amdano i ben.

Mae ei deulu wedi creu tudalen ar-lein er mwyn ceisio codi £300,00 ar gyfer cyrch preifat ac mae dros hanner yr arian wedi ei godi mewn ychydig dros ddeuddydd.