Mam o Fôn wedi boddi tra'n nofio gyda'i merch yn Indonesia

caernarfon Image copyright Google
Image caption Cafodd y cwest ei gynnal yng Nghaernarfon

Does dim sicrwydd beth arweiniodd ar farwolaeth nofiwr cryf tra'n snorcelio gyda'i merch yn Indonesia, yn ôl cwest.

Roedd Kathryn Cooke Jones - 58 oed ac o Landdeusant ar Ynys Môn - ar wyliau gyda'i merch Anna ym mis Gorffennaf y llynedd pan fu farw.

Aeth y ddwy ar daith gwch ac ar ôl cinio buon nhw'n snorcelio tua 100m o'r lan mewn "môr llonydd".

Mewn datganiad gafodd ei ddarllen yn y cwest yng Nghaernarfon ddydd Mawrth, dywedodd ei merch fod Mrs Jones yn anghyfforddus yn defnyddio'r snorcel.

Fe benderfynodd ei mam nofio yn ôl i'r cwch am ei bod yn cael trafferth anadlu, meddai.

"Doedd gen i ddim consyrn am adael iddi nofio ar ei phen ei hun," meddai'r ferch, gan ychwanegu ei bod hi'n nofio'n gyfforddus.

Ond yn fuan wedi hynny, fe welodd gorff yn cael ei dynnu o'r dŵr ac ar gwch.

Fe geisiodd ei merch ei hadfywio ac fe gymerodd y cwch tua awr i fynd â Mrs Jones yn ôl i'r lan, ond fe'i dyfarnwyd yn farw wrth gyrraedd yr ysbyty.

Ni welodd archwiliad post mortem yn y DU unrhyw dystiolaeth o anaf neu glefyd rhydwelïau coronaidd, ond roedd ei hysgyfaint yn llawn dŵr.

Dywedodd y patholegydd, Dr Mark Lord, fod hynny "yn nodweddiadol o foddi," ac fe gofnododd boddi fel achos ei marwolaeth.

Cofnododd y crwner Dewi Pritchard Jones gasgliad o farwolaeth ddamweiniol, gan ddweud bod Mrs Jones yn "nofiwr cryf, ond am ryw reswm byddai'n ymddangos ei bod wedi boddi".

Roedd yn feirniadol o system farnwrol crwneriaid Prydeinig yn ymchwilio i farwolaethau dramor, gan ddweud y dylid eu harchwilio gan awdurdodau lle digwyddodd y farwolaeth.

"Mae'r cyfan yn llanast," meddai.

Ychwanegodd, pe byddai ganddo'r pŵer, y byddai'n cwestiynu pobl eraill ar fwrdd y cwch i geisio sefydlu pam y buodd Mrs Jones foddi.

Pynciau Cysylltiedig