Tri'n euog o drywanu dyn i farwolaeth yng Nghaerdydd

Malaciah Thomas Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Roedd Malaciah Thomas yn byw yn ardal Tre-biwt yng Nghaerdydd

Mae tri dyn wedi'u cael yn euog o drywanu dyn ifanc arall i farwolaeth yng Nghaerdydd.

Bu farw Malaciah Thomas, 20 o Dre-biwt, ar ôl cael ei drywanu nifer o weithiau yn ardal Grangetown ym mis Gorffennaf 2018.

Roedd Awez Jamshaid, 19, a Christopher Griffiths, 30, yn gwadu llofruddiaeth ond cafwyd y ddau yn euog yn dilyn achos yn Llys y Goron Caerdydd.

Cafwyd Saif Shahzad yn euog o ddynladdiad.

Roedd pedwerydd dyn - Daniel Roberts, 20 - eisoes wedi pledio'n euog i lofruddiaeth ar ôl newid ei ble yng nghanol yr achos.

Yn ystod yr achos clywodd y llys bod Roberts yn "dal dig" am ei fod yn credu fod Mr Thomas mewn perthynas gyda'i gariad, Naomi Davis.

Clywodd y rheithgor bod Mr Thomas wedi bod yn cysylltu â Ms Davis ac wedi bod allan yn yfed gyda hi ar y noson y cafodd ei ladd.

Lluniau CCTV o'r ymosodiad

Roedd lluniau CCTV gafodd eu chwarae i'r llys yn dangos Roberts yn neidio dros wal cyn ymosod ar Mr Thomas, oedd yn ei gar ar y pryd.

Fe wnaeth Griffiths ddal ei afael yn nrws ochr arall y car i atal Mr Thomas rhag dianc o'r cerbyd.

Llwyddodd Mr Thomas i ddianc a galw 999 cyn i'r ymosodwyr fynd i mewn i gar Audi A3 oedd yn cael ei yrru gan Jamshaid.

Ar ôl dilyn Mr Thomas am ychydig fe wnaeth Roberts adael y car unwaith eto a'i drywanu i farwolaeth.

Bydd y pedwar dyn yn cael eu dedfrydu ddydd Gwener.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol