Carwyn Jones: Paratoadau Brexit Ford yn 'bryderus iawn'

Ford Image copyright Getty Images

Mae adroddiadau bod Ford yn ehangu cynlluniau i symud eu gwaith cynhyrchu allan o'r DU yn "bryderus iawn", yn ôl Aelod Cynulliad Pen-y-bont ar Ogwr, Carwyn Jones.

Yn ôl adroddiad ym mhapur newydd The Times, mae'r cwmni ceir wedi dweud wrth Brif Weinidog y DU, Theresa May, ei fod yn paratoi safleoedd dramor oherwydd pryderon ynghylch Brexit.

Nid yw'r cwmni wedi ymateb yn uniongyrchol i'r adroddiad, ond ddydd Mercher dywedodd y byddai Brexit heb gytundeb yn "drychinebus" i ddiwydiant ceir y DU.

Fis diwethaf, dywedodd undeb Unite bod Ford yn bwriadu torri bron i 1,000 o swyddi yn ei ffatri ym Mhen-y-bont erbyn 2021 oherwydd amodau heriol yn y farchnad.

'Catastroffig'

Dywedodd llefarydd ar ran Ford: "Rydyn ni wedi annog Llywodraeth y DU a'r Senedd i gydweithio er mwyn osgoi gadael yr UE gyda Brexit caled, heb gytundeb ar 29 Mawrth.

"Byddai'r fath sefyllfa yn drychinebus i ddiwydiant ceir y DU ac i waith cynhyrchu Ford yn y DU."

Ychwanegodd y byddai'r cwmni'n cymryd "unrhyw gamau angenrheidiol" er mwyn parhau i fod yn gystadleuol.

Dywedodd cyn-Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, bod y newyddion yn "bryderus iawn i'r rhai sy'n gweithio yn y ffatri a'u teuluoedd".

"Dyma sy'n digwydd pan nad oes arweiniad ar lefel y DU.

"Does gyda ni ddim syniad sut fydd Brexit yn edrych."

Image copyright Getty Images

Ychwanegodd bod cwmnïau fel Ford yn gorfod paratoi oherwydd nad ydyn nhw'n gallu aros mwyach.

"Mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod yn cael cytundeb a sicrwydd cyn gynted â phosib."

Mae swyddog cenedlaethol Unite, Des Quinn, wedi dweud bod cyhoeddiad Ford yn rhybudd o'r "goblygiadau catastroffig" o Brexit heb gytundeb.

"Mae angen i weinidogion ac ASau roi'r gorau i gamblo gyda dyfodol gweithwyr Prydain a'u teuluoedd," meddai.

Dywedodd Llywodraeth y DU mai'r ffordd orau o roi sicrwydd i ddiwydiannau oedd i Aelodau Seneddol gefnogi cytundeb Brexit y prif weinidog.

Straeon perthnasol