Cwpl yn diolch am gymorth wedi genedigaeth babi yn Fietnam

  • Cyhoeddwyd
Jessica ac Alfredo
Disgrifiad o’r llun,
Fe gododd ymgyrch ymhell dros £17,000 gyda phobl o ar draws y byd yn cyfrannu i gael Jessica Jones ac Alfredi Duenas adref i Gymru

Mae cwpl, gafodd ferch fach wedi'i geni'n gynnar yn Fietnam, wedi cyrraedd yn ôl i Gymru ac yn ddiolchgar am yr holl gymorth a chefnogaeth ariannol maen nhw wedi cael.

Roedd Jessica Jones, 36, o Borth y Gest ger Porthmadog, yn byw yn Hanoi gyda'i phartner, Alfredo Duenas, pan gafodd eu merch, Aurelia, ei geni dri mis yn gynnar fis Hydref y llynedd.

Doedd hi ond yn pwyso 2 bwys 1 owns (970g). Roedd ffrindiau'r cwpl yng Nghymru yn bryderus iawn am y gofal meddygol oedd ar gael iddyn nhw yn Fietnam, gan fod gan y babi ond 5% o siawns goroesi.

Felly fe wnaethon nhw sefydlu tudalen Justgiving i godi arian i ddod â'r teulu yn ôl i ogledd Cymru.

'Rhyddhad'

Fe gododd yr ymgyrch ymhell dros £17,000 yn y diwedd, gyda phobl o ar draws y byd yn cyfrannu.

Doedd llawer ohonyn nhw ddim yn adnabod y pâr ond roedd y stori wedi'u cyffwrdd, neu roedden nhw eu hunain wedi cael babi'n gynnar.

Dywedodd Jessica: "Does dim geiriau i ddisgrifio'r ffordd 'da ni'n teimlo. Mae'n rhyddhad bod 'nol efo teulu a ffrindiau. Mae'r gefnogaeth wedi bod yn anhygoel gan bawb."

Ychwanegodd Alfredo: "Mae wedi bod yn rhyfeddol ers i ni gyrraedd Cymru - 'da ni'n gallu ymlacio nawr, gyda'r nyrsys a'r doctoriaid i gyd yn edrych ar ôl Aurelia yn wych. Mae'r gofal yn hollol wahanol i'r hyn gawson ni yn Fietnam."

Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Aurelia ei geni dri mis yn gynnar

Mae Aurelia, sydd bellach yn bedwar mis oed, angen llawdriniaeth i ailadeiladu ei thrwyn ar ôl iddo gael ei dorri yn yr ysbyty yn Hanoi.

Mae hi hefyd angen archwiliadau rheolaidd ar ei llygaid gan fod ganddi retinopathi, sy'n gallu arwain at ddallineb, yn ogystal â monitro cyson i sicrhau ei bod yn cyrraedd y cerrig milltir arferol.

'Diolchgar'

Mae babanod sy'n cael eu geni'n gynnar, ac sydd angen triniaethau bychain ar ardal yr wyneb, angen gofal arbenigol, nad oedd ar gael o fewn y system iechyd yn Fietnam.

Sioned a Rhodri Morgan, sy'n byw yng Nghaernarfon, sefydlodd y dudalen Justgiving - gyda Rhodri'n gyn gyd- ddisgybl hefo Jessica yn Ysgol Eifionydd.

Disgrifiad o’r llun,
Sioned a Rhodri Morgan (dde), sy'n byw yng Nghaernarfon, sefydlodd y dudalen Justgiving

Dywedodd Rhodri: "Mae'r gefnogaeth wedi bod tu hwnt i unrhyw beth oeddan ni wedi meddwl ar y cychwyn. 'Da ni mor ddiolchgar i bawb am y gefnogaeth i'r ymgyrch.

"I godi dros £17,000 yn y diwedd, mae'n mynd i fod yn gymaint o help iddyn nhw. Dydy geiriau ddim yn gallu disgrifio pa mor ddiolchgar ydan ni."

Mae Rhodri a Sioned newydd gael merch fach eu hunain, Rhudd Awel, ac maen nhw'n edrych ymlaen i'r ddwy gael tyfu fyny yng nghwmni ei gilydd, fel yr esbonia Sioned:

"Dyna oedd mor bwysig i ni. Roeddan ni'n teimlo, fel rhieni newydd ein hunain, ein bod ni eisiau gwneud popeth oeddan ni'n gallu i'w cael nhw'n ôl adre'.

"'Da ni mor hapus ac mor falch eu bod nhw yma fel teulu, ac i'r genod allu tyfu fyny hefo'i gilydd."

Mae wedi bod yn dipyn o siwrne i Aurelia a'i theulu ers iddi gyrraedd, ond y gobaith ydy y bydd y daith o hyn allan yn dipyn haws yng nghwmni teulu a ffrindiau.