Apêl am wybodaeth wedi marwolaeth yng Nghaerfyrddin

  • Cyhoeddwyd
Teras Francis

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth yn dilyn marwolaeth dyn yng Nghaerfyrddin ddydd Mercher.

Cafodd Heddlu Dyfed-Powys eu galw at ddigwyddiad yn Nheras Francis toc cyn 10:00 fore Mercher.

Cludwyd dyn 31 oed i'r ysbyty gydag anafiadau difrifol, a bu farw'n ddiweddarach y diwrnod hwnnw.

Mae menyw 28 oed yn parhau yn y ddalfa, wedi iddi gael ei harestio dan amheuaeth o achosi niwed corfforol difrifol.

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys eu bod yn awyddus i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth i gysylltu gyda nhw, ac y dylai'r cyhoedd ddisgwyl mwy o heddlu yn yr ardal honno wrth i'r ymchwiliad barhau.