Hafan y Sêr yn 'le da' i blant anabl
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Canolfan newydd Hafan y Sêr yn 'lle da' i blant anabl

21 Chwefror 2019 Diweddarwyd 11:44 GMT

Mae canolfan breswyl newydd i blant anabl o Wynedd a Môn yn agor ym Mhenrhyndeudraeth brynhawn Iau.

Diben Hafan y Sêr ydi darparu gofal egwyl fer i hyd at chwech o blant rhwng wyth a 18 oed.

Mae'r ganolfan yn rhoi'r cyfle i blant gael gwyliau ac ymlacio, cael hwyl yng nghwmni plant eraill a chymryd rhan mewn gweithgareddau.

Portia, Rhodri a Jac sy'n rhannu eu profiadau o'r ganolfan.