Newid rheolau cynllunio mastiau i 'wella signal ffôn'

Published
image copyrightThinkstock

Bydd rheolau cynllunio ynghylch mastiau ffôn yn newid er mwyn ceisio gwella signal ffonau symudol yng Nghymru.

Mae'r newid yn golygu na fydd angen mynd drwy'r broses gynllunio llawn i godi mast hyd at 25 metr o uchder.

15 metr ydy'r uchaf all gael ei godi ar hyn o bryd, ac mae'r newid yn dilyn symudiadau tebyg yn Lloegr a'r Alban.

Mae cwmnïau telegyfathrebu wedi bod yn galw am y newid ers tro.

Y gobaith yw y bydd y newid yn gwella gwasanaethau ffon gan y bydd y mastiau uwch yn gallu gyrru signalau'n bellach.

Fis diwethaf, dywedodd pwyllgor Cynulliad bod perygl y gallai Cymru ddisgyn ymhell y tu ôl i wledydd eraill y DU pan ddaw'r genhedlaeth nesaf o dechnoleg symudol.

Yn rhan o'r un newidiadau, bydd yn haws i bobl osod mannau pweru ceir trydanol a rhoi paneli solar ar doeau tai.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol