Pencampwriaeth y Chwe Gwlad: Cymru 21-13 Lloegr

Published
image copyrightDan Mullan
image captionJosh Adams sicrhaodd y fuddugoliaeth gyda chais ym munudau olaf yr ornest

Mae Cymru wedi torri record newydd o ennill 12 gêm yn olynol wedi iddynt guro Lloegr yn Stadiwm Principality.

Wedi dechrau digon sigledig, bu'n fuddugoliaeth gampus i Gymru wedi gêm gynhyrfus, a arweiniodd at golled gyntaf Lloegr ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni.

Mae'r Gamp Lawn a'r Goron Driphlyg yn parhau o fewn gafael y Crysau Cochion, wedi iddynt ennill o 21-13.

Tair cic gosb gan Gareth Anscombe a cheisiadau gan Cory Hill a Josh Adams sicrhaodd y pwyntiau angenrheidiol i Gymru, er mai'r ymwelwyr oedd y ffefrynnau i ennill.

image copyrightReuters
image captionTom Curry sgoriodd cais gyntaf y gêm

Aeth triphwynt cyntaf y gêm i Loegr wedi i Tom Curry fanteisio ar gic cosb, ond cafodd Cymru hefyd gic gosb yn fuan wrth ei chwt, gyda Gareth Anscombe yn unioni'r sgôr.

Fodd bynnag, hanner awr i mewn i'r gêm, manteisiodd Curry ar fwlch amlwg i sgorio cais gyntaf y gêm ac mi wnaeth trosiad Owen Farrell lwyddo i roi Lloegr ar y blaen.

Ar ddiwedd yr ail hanner, roedd sgôr o 3-10 i Loegr yn dyst o gyd-weithio agos yr ymwelwyr wrth amddiffyn eu tir a chamgymeriadau bach Cymru'n rhoi pwysau arnynt i geisio lleihau'r bwlch yn yr ail hanner.

image copyrightReuters
image captionBu cyd-weithio gofalus Lloegr wrth amddiffyn yn rhan o'u llwyddiant yn y rhan gyntaf

Galwodd y sylwebydd a chyn-chwaraewr Cymru Dafydd Jones ar dîm Cymru i "fod yn ddewr" yn ystod yr ail hanner.

Ac roedd y tensiwn yn y stadiwm yn parhau wrth i'r tîm cartref barhau i wneud camgymeriadau esgeulus, ac i dîm chwim Lloegr fanteisio ar hynny.

Fodd bynnag, Cymru sgoriodd gyntaf yn yr ail hanner, wrth i Anscombe hawlio cic gosb arall a sicrhau tri phwynt arall.

image copyrightDan Mullan
image captionSgoriwyd tair cic gosb gan Gareth Anscombe

Fe wnaeth tacl gan Kyle Sinckler gythruddo'r dorf, er i'r dyfarnwr benderfynu mai dal ei dir wnaeth y prop yn hytrach na rhoi tacl hwyr i Anscombe.

Derbyniodd rhybudd olaf gan Jaco Peyper wedi iddo osod ei fraich o am wddf y capten, Alun Wyn Jones, ac fe benderfynodd Eddie Jones ei amnewid am Harry Williams cyn unrhyw gamwedd arall.

Wrth i ddisgyblaeth Lloegr lithro, dyfarnwyd cic gosb arall i Gymru, gan roi pwynt yn unig rhwng y ddau dîm.

Ac er mwyn rhoi cyfle i Anscombe orffwys, galwyd Dan Biggar i'r cae.

image copyrightADRIAN DENNIS
image captionCory Hill sgoriodd y cais gyntaf i Gymru

Er i gic cosb i Loegr edrych fel petai gobeithion Cymru'n ulw, fe ddaeth cais hollbwysig gan Cory Hill â phwyntiau anghenrheidiol i'r tîm cartref deuddeg munud cyn diwedd y gêm.

Troswyd y cais gan Biggar a throi'r gêm ar ei phen.

Newidwyd Cory Hill am Adam Beard toc wedi'i gais lwyddiannus, wrth i Loegr newid Jonny May blinedig am Joe Cokansaiga.

Cynyddodd y tensiwn eto wrth i Gymru geisio cadw'u gafael ar y fuddugoliaeth yn neg munud olaf y gêm.

Wrth i'r dorf ganu a chefnogi'r tîm cartref, gwibiodd Josh Adams i hawlio ail gais i Gymru, gan roi gyfle i Biggar eto drosi'r cais a sicrhau'r fuddugoliaeth yn ystod y munudau olaf.

Straeon perthnasol