Pencampwriaeth y Chwe Gwlad: Cymru 21-13 Lloegr

  • Cyhoeddwyd
Josh AdamsFfynhonnell y llun, Dan Mullan
Disgrifiad o’r llun,
Josh Adams sicrhaodd y fuddugoliaeth gyda chais ym munudau olaf yr ornest

Mae Cymru wedi torri record newydd o ennill 12 gêm yn olynol wedi iddynt guro Lloegr yn Stadiwm Principality.

Wedi dechrau digon sigledig, bu'n fuddugoliaeth gampus i Gymru wedi gêm gynhyrfus, a arweiniodd at golled gyntaf Lloegr ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni.

Mae'r Gamp Lawn a'r Goron Driphlyg yn parhau o fewn gafael y Crysau Cochion, wedi iddynt ennill o 21-13.

Tair cic gosb gan Gareth Anscombe a cheisiadau gan Cory Hill a Josh Adams sicrhaodd y pwyntiau angenrheidiol i Gymru, er mai'r ymwelwyr oedd y ffefrynnau i ennill.

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Tom Curry sgoriodd cais gyntaf y gêm

Aeth triphwynt cyntaf y gêm i Loegr wedi i Tom Curry fanteisio ar gic cosb, ond cafodd Cymru hefyd gic gosb yn fuan wrth ei chwt, gyda Gareth Anscombe yn unioni'r sgôr.

Fodd bynnag, hanner awr i mewn i'r gêm, manteisiodd Curry ar fwlch amlwg i sgorio cais gyntaf y gêm ac mi wnaeth trosiad Owen Farrell lwyddo i roi Lloegr ar y blaen.

Ar ddiwedd yr ail hanner, roedd sgôr o 3-10 i Loegr yn dyst o gyd-weithio agos yr ymwelwyr wrth amddiffyn eu tir a chamgymeriadau bach Cymru'n rhoi pwysau arnynt i geisio lleihau'r bwlch yn yr ail hanner.

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Bu cyd-weithio gofalus Lloegr wrth amddiffyn yn rhan o'u llwyddiant yn y rhan gyntaf

Galwodd y sylwebydd a chyn-chwaraewr Cymru Dafydd Jones ar dîm Cymru i "fod yn ddewr" yn ystod yr ail hanner.

Ac roedd y tensiwn yn y stadiwm yn parhau wrth i'r tîm cartref barhau i wneud camgymeriadau esgeulus, ac i dîm chwim Lloegr fanteisio ar hynny.

Fodd bynnag, Cymru sgoriodd gyntaf yn yr ail hanner, wrth i Anscombe hawlio cic gosb arall a sicrhau tri phwynt arall.

Ffynhonnell y llun, Dan Mullan
Disgrifiad o’r llun,
Sgoriwyd tair cic gosb gan Gareth Anscombe

Fe wnaeth tacl gan Kyle Sinckler gythruddo'r dorf, er i'r dyfarnwr benderfynu mai dal ei dir wnaeth y prop yn hytrach na rhoi tacl hwyr i Anscombe.

Derbyniodd rhybudd olaf gan Jaco Peyper wedi iddo osod ei fraich o am wddf y capten, Alun Wyn Jones, ac fe benderfynodd Eddie Jones ei amnewid am Harry Williams cyn unrhyw gamwedd arall.

Wrth i ddisgyblaeth Lloegr lithro, dyfarnwyd cic gosb arall i Gymru, gan roi pwynt yn unig rhwng y ddau dîm.

Ac er mwyn rhoi cyfle i Anscombe orffwys, galwyd Dan Biggar i'r cae.

Ffynhonnell y llun, ADRIAN DENNIS
Disgrifiad o’r llun,
Cory Hill sgoriodd y cais gyntaf i Gymru

Er i gic cosb i Loegr edrych fel petai gobeithion Cymru'n ulw, fe ddaeth cais hollbwysig gan Cory Hill â phwyntiau anghenrheidiol i'r tîm cartref deuddeg munud cyn diwedd y gêm.

Troswyd y cais gan Biggar a throi'r gêm ar ei phen.

Newidwyd Cory Hill am Adam Beard toc wedi'i gais lwyddiannus, wrth i Loegr newid Jonny May blinedig am Joe Cokansaiga.

Cynyddodd y tensiwn eto wrth i Gymru geisio cadw'u gafael ar y fuddugoliaeth yn neg munud olaf y gêm.

Wrth i'r dorf ganu a chefnogi'r tîm cartref, gwibiodd Josh Adams i hawlio ail gais i Gymru, gan roi gyfle i Biggar eto drosi'r cais a sicrhau'r fuddugoliaeth yn ystod y munudau olaf.