Cyhoeddi enw dyn wedi marwolaeth Caerfyrddin

  • Cyhoeddwyd
Harry LloydFfynhonnell y llun, Heddlu Dyfed-Powys

Mae enw dyn fu farw wedi digwyddiad yng Nghaerfyrddin ddydd Mercher wedi ei gyhoeddi gan yr heddlu.

Bu farw Harry Lloyd, 31 oed, yn yr ysbyty ar ôl dioddef anafiadau difrifol yn Nheras Francis.

Wrth roi teyrnged, dywedodd ei deulu ei fod yn berson "poblogaidd, hardd ac addfwyn" ac y byddai colled ar ei ôl.

Mae'r heddlu yn parhau i fod ar y safle yng Nghaerfyrddin wrth i ymchwiliad i'r farwolaeth barhau.

Mae dynes 28 oed wedi ei harestio ar amheuaeth o achosi niwed corfforol difrifol ac mae hi wedi ei chadw yn y ddalfa.