Enwi dyn fu farw wedi gwrthdrawiad ym Mannau Brycheiniog

  • Cyhoeddwyd
Car heddlu

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am wybodaeth yn dilyn marwolaeth dyn 50 oed mewn gwrthdrawiad ym Mannau Brycheiniog.

Oddeutu 18:30 nos Wener bu gwrthdrawiad rhwng dyn a Hyuandai Terracan ar heol gefn rhwng Dolygaer a Phonsticill.

Bu farw David Jonathan Bown yn y fan a'r lle, er gwaethaf ymdrechion y gwasanaeth ambiwlans i'w achub.

Mae'r heddlu'n annog unrhyw un fu'n teithio ar hyd yr heol y noson honno a welodd y gwrthdrawiad neu rywun yn cerdded yn yr ardal i gysylltu â'r uned plismona'r ffyrdd drwy ffonio 101.