Dyn mewn cyflwr difrifol wedi gwrthdrawiad yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Car heddlu

Mae Heddlu'r De yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad yng nghanol Caerdydd yn ystod oriau mân y bore.

Oddeutu 01:45 fore Sul, cafodd dyn ei daro gan fws mini Ford Transit ar Boulevard de Nantes.

Cafodd y dyn 55 oed ei gludo i Ysbyty Athrofaol Caerdydd gydag anafiadau difrifol.

Stopiodd y bws mini'n syth wedi'r gwrthdrawiad, ac nid oes neb wedi cael eu harestio yn sgil y digwyddiad.