Tân yn difrodi tafarn Bessie yng Nghwm Gwaun

  • Cyhoeddwyd
Tafarn BessieFfynhonnell y llun, Gaynor Lewis
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y Gwasanaeth Tân eu galw amser cinio i dafarn Bessie Davies yng Nghwm Gwaun

Mae Gwasanaeth Tân y Canolbarth a'r Gorllewin wedi cadarnhau eu bod wedi cael eu galw i ddiffodd tân yn nhafarn y Dyffryn Arms brynhawn Sul.

Mae'r dafarn yn cael ei hadnabod fel "Tafarn Bessie" ac wrth siarad â Cymru Fyw nos Sul cadarnhaodd ei hwyres bod y tân wedi difrodi'r dafarn ac y bydd y dafarn ar gau yn y dyfodol agos.

Ychwanegodd Gaynor Lewis bod ei mam-gu sy'n 88 oed wedi cael sioc ond ei bod hi'n iawn wedi tân yn y dafarn amser cinio.

"Mae'n rhy gloi eto i wybod beth oedd achos y tân ond mae mam-gu yn iawn er ei bod wedi cael sioc," meddai.

"Bydd y lle ar gau am y tro nes bod ni'n gweld be sydd wedi digwydd."

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r teulu wedi cadarnhau bod Bessie Davies wedi cael sioc ond ei bod yn iawn wedi'r tân amser cinio

Daeth criwiau o Abergwaun a Hwlffordd i ddiffodd y tân ac mae llefarydd wedi cadarnhau bod difrod sylweddol wedi ei wneud i du fewn yr adeilad a bod un ci wedi marw.

Mae nifer o bobl o bell ac agos wedi anfon negeseuon o gefnogaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.

'Newyddion trist'

Dywedodd Lillwen McAllister sy'n cadw lle gwely a brecwast o fewn milltir i'r dafarn nad oedd hi'n gwybod rhyw lawer ond bod hi wedi cael sioc fawr wedi iddi glywed am y tân.

"Mae'n dda fod pawb yn saff, mae Bessie yn gymaint o gymeriad."

"Ydy wir mae'n newyddion trist iawn iawn - wi'n meddwl amdani druan."

Mewn cyfweliad â'r BBC yn 2017 dywedodd Bessie Davies ei bod yn "joio bob diwrnod o fod yn y dafarn".

Ychwanegodd ei bod wastad yn croesawu pawb yno a bod y "locals yn siarad â phawb" a ddeuai i stafell ffrynt y Dyffryn Arms.

Fe ddaeth y dafarn yn enwog am ei dull hen ffasiwn o weini cwrw - doedd na ddim cerddoriaeth ac roedd disgwyl i bawb gymdeithasu wrth yfed yn y stafell ffrynt.

Mae Bessie Davies wedi bod yn berchen ar y dafarn ers 1970 ond roedd hi wedi dechrau gweithio yno dros 20 mlynedd cyn hynny.